Csikós József


Csikós József

Háborús időszakban, 1945 márciusában született Nyíregyházán. A kemecsei Körmendy-tanyán kezdett el nevelkedni. Édesapja előbb Kemecsén tanított, majd a háború befejeztével, illetve a hadifogságból történő szabadulás után Kálmánházára, később Tiszabercelre helyezték. Az általános iskolai évei zömét a kis József már községünkben végezte, majd Nyíregyházán a Kossuth Gimnáziumban érettségizett le. A pályaválasztás már nem volt egyértelmű, hiszen hajóskapitánytól mozdonyvezetőig minden szerepelt a tervek között, csak pedagógusi pálya nem. A sors mégis úgy hozta, hogy biológia földrajz szakon szerzett diplomát a tanárképző főiskolán. Az első években a helyi általános iskolában tanított. 1968-ban Kemecsére költöztek ismét, ahol majdnem négy évet tanított. Közben megnősült, s mivel felesége berceli volt, így újra kicsiny falunk lakójává vált. Ekkor a helyi szakmunkásképzőbe hívták kollégiumvezetőnek. Nagyon nehéz és kemény munka folyt akkoriban ott, hiszen a diákok havonta csak egyszer mentek haza, ráadásul zsúfolt is volt a kollégium. 1976-ban az akkori igazgató távozását követően előbb megbízott, majd kinevezett igazgatóvá választották. 1979-ben a járási hivatal felkérte, hogy vállalja el a tanácselnöki tisztség betöltését. Az ő elnöklete alatt készült el a hat tantermes általános iskola és tornaterem, megvalósult a vízmű és a vezetékes ivóvízrendszer kialakítása, valamint a belvíz megszüntetése árkosítással. Ekkor nyilvánították műemlékké a szivattyúházat és felújították a Bessenyei emlékházat. Különböző személyi konfliktusok miatt azonban néhány év után lemondott a tanácselnöki tisztségről, s mintegy önbecsülését megtartandóan önkéntes száműzetésbe vonult a buji általános iskolában igazgatói tisztséget töltött be. 1989-re nagy változások történtek Tiszabercelen, s ekkor hazajött újra helyi a szakmunkásképzőben tanítani. Visszatért a közéletbe, s a rendszerváltást követő valamennyi választási ciklusban a képviselőtestület tagjává választották.

A közelmúltban pontosan 2003 nyarán - vehette át tanár úr a Köz szolgálatáért elnevezésű kitüntetést Tiszabercel Önkormányzati Képviselőtestületétől. Hogyan fogadta ezt az elismerést?

Nem vagyok egy hiú ember, de jól esett! Nagyon régóta részt veszek a község életében, a rendszerváltást követően folyamatosan képviselőtestületi tag vagyok, a pénzügyi bizottság elnökévé választottak. Itt azért nagyon sokat dolgoztunk. Különösen a kárpótlási időszakot tekintve! Állandóan jöttek hozzám az emberek tanácsot kérni. Nehéz volt a földügyeket rendbe tenni, nagy volt a zűrzavar. Most már lecsendesedtek úgy gondolom a kedélyek, de majd meglátjuk...

Milyen fejlesztési, fejlődési lehetőséget lát Tiszabercelen?

Na, hát most törhetjük a fejünket! Az infrastuktúra már teljeskörű, ezt csak rendben kell tartani. Működtetni kell a közműveket, intézményeket. Jó lenne olyan munkahely, ahol szívesen dolgoznak az emberek. Volt itt a sertéstelep, de két három év eltelte után már alig dolgozik benne berceli ember. Az ilyen-olyan vállalkozások sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, gondokkal küszködtek. Mégsem volt annyi támogatás, mégsem volt annyi munkaerő stb. Az is az igazság, hogy a munkabér alig haladja meg a munkanélküli segély nagyságát, így az emberek sem szívesen létesítenek munkaviszonyt. A munkahelyek zömét jelenleg az intézmények adják.

Vonzóbbá kell tennünk a települést a vállalkozóknak, így valószínűleg megállítható lenne a lakosság elöregedése.

Mi a véleménye a községben működő civil szervezetek tevékenységéről?

Végül is a község élni akarását jelzi ezek működése! A képviselőtestület és a polgármester is felismerte ezek fontosságát,  segíteni, támogatni kell őket, mert jobban érzi általuk magukat a község lakossága, megismernek az országban bennünket. Még élet költözik a faluba is a rendezvények által!

Elég sűrű és eseménydús életút áll tanár úr mögött. Visszatekintve mennyire elégedett vele, változtatna e rajta?Nem, nem! Én meg vagyok az életemmel elégedve, mind magánemberként is, mind pedig a hivatali tisztségeimet tekintve. Szégyenkeznem nincs miért, a településünk lakó is úgy érzem szeretnek, tisztelnek. A családom körében jól érzem magam. Alapvetően nem tudtam volna más életet elképzelni magamnak. Ha újrakezdeném, nem hiszem hogy bármit is másképp tennék.

Köszönöm a beszélgetést és kívánok még sok, a köz szolgálatában eltöltött évet!max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet