TISZABERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA


szechenyi-2020-logo.png

Tiszabercel Község Önkormányzata a helyi fejlesztési stratégiájában célul tűzte ki a helyi gyermekellátási rendszer korszerűsítését, az óvodai szolgáltatások színvonalának minőségi fejlesztését és az ellátáshoz való hozzáférés nagyfokú javítását. Ezen kardinális célkitűzésének megvalósítása érdekében a település vezetése igyekszik kihasználni maximálisan a lehetőségeit.

Az óvoda épület az elmúlt 15 évben nem került felújításra, így annak műszaki állapota elavult. Ennek fényében Tiszabercel önkormányzatának vezetői a helyi óvodai szolgáltatás minőségi javításának megvalósítása érdekében az önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő óvodaépület komplex felújítását, bővítését, átalakítását és energetikai korszerűsítését tervezik végrehajtani.

A település vezetése kiváló lehetőségként tekintett a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra.

Az épület átfogó felújításával és korszerűsítésével, valamint bővítésével párhuzamosan az óvodai ellátási tevékenység színvonalának növelése érdekében eszközök beszerzésére is sor kerül. Ennek keretében játéktárolók, bútorok és tornaeszközök kerülnek megvásárlásra és elhelyezésre. A beruházás keretében férőhelybővítésre nem kerül sor.

A felújításra kerülő óvodaépület korszerű, funkcionális és energetikai szempontból hatékony létesítmény lesz. Az épület fosszilis energia igényének jelentős mértékű csökkentése érdekében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kerülnek telepítésre és alkalmazásra. A szükséges fűtési energia nagy része napkollektorok segítségével, míg az igényelt villamos-energia jelentős hányada napelemek segítségével lesz előállítva.

Jelen pályázat keretében megvalósítandó projekt átfogó célja a Tiszabercel településén élő lakosság életszínvonalának és életkörülményeinek a jelentős mértékű javítása, valamint a település népességmegtartó képességének a növelése az óvodai szolgáltatás minőségi fejlesztésén keresztül. Ezen kivitelezésre kerülő beruházás erőteljesen illeszkedik a helyi fejlesztési stratégiában megfogalmazott célkitűzésekhez, amely megvalósulása révén várhatóan nagymértékben javítani fogja Tiszabercel kistérségben betöltött pozícióját és növelni fogja a község területi versenyképességét.

A fentiekben felvázolt átfogó célkitűzésén túlmenően a települési önkormányzat a beruházás megvalósításával a következő specifikus célokat kívánja elérni:

Ø

A helyi gyermekellátási rendszer korszerűbbé tétele.

A települési önkormányzat óvodaépületének komplex felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése, valamint az óvodai szolgáltatás színvonalának növeléséhez szükséges tárgyi infrastruktúra biztosítása.

Ø

A óvodai szolgáltatás minőségének nagyfokú javítása.

Korszerű és versenyképes körülmények biztosítása az óvodai nevelők számára, amely a minőségi szolgáltatásnyújtás alapfeltétele.

Ø

Az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának jelentős mértékű javítása megújuló energia felhasználásával.

Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő épületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával. Jelen projekt keretében az óvodaépületre napelemet és napkollektort tervez telepíteni az önkormányzat.

Ø

A közszolgáltatások színvonalának, minőségének a nagymértékű növelése

A helyi önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások versenyképesebbé és területi szinten kiemelkedőbbé tétele, a közszolgáltatások minőségorientált átalakítása révén.

Ø

A településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, felújítása

A település frekventált helyein elhelyezkedő épületek külső és belső felújítása, rekonstrukciója. Jelen projekt keretében felújítandó, korszerűsítendő épület is beletartozik az előbb említett kategóriába, így annak fejlesztése is hozzájárul ezen specifikus cél megvalósulásához.

A projekt keretében a meglévő óvodaépület a felújításon túl bővítésre is kerül, hogy a hatályos jogszabály által előírt, az óvodák által kötelezően kialakítandó helyiségek mindegyike rendelkezésre álljon. Ezen túlmenően az oktatás-nevelést segítő bútorok, speciális óvodai eszközök kerülnek beszerzésre.

 

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Projekt címe: Tiszaberceli Óvoda felújítása
Támogatás összege: 99 811 582 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041
Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap

CsatolmányMéret
ovoda-palyazat-2017.pdf121.26 KB
Pályázatok


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet