BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT


bursa-hungarica.jpg

Tájékoztatom, hogy Tiszabercel Község Önkormányzata 2017/2018. tanévre is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz, melynek beadási határideje 2017. november 07.

Kérem, hogy a pályázati adatlapot a megadott határidőig töltsék ki, mely https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon található.

Az adatlap kitöltéséhez pályázói regisztráció szükséges, melyhez az információk Tiszabercel honlapján érhetőek el.

Azok a hallgatók, akik tavaly is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,

a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

lakcímkártyájuk fénymásolatát.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

A kitöltött űrlapokat és a mellékleteket kinyomtatva juttassák el a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2017. november 7. napjáig!

Szántó Zsolt sk.
polgármester