Pályázat Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser állás betöltésére


tiszabercel-cimer.jpg

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Család -és Gyermekjóléti Központ
Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv., a Gyvt. a 15/ 1998.(IV.30.)NM.rendelet vonatkozó részei illetve a szakmai protokoll és módszertani útmutató alapján szociális diagnózis felvétele az Ibrányi Járásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Általános szociális munkás, szociálpedagógus, ,

gyermekjóléti és szociális területen végzett munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

helyismeret, pályázatírásban jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű terhelhetőség , empátiás készség,tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI tv. 15.§ (8) bek. meghatározott okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Ildikó nyújt, a 06-42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser.

 

Személyesen: Szoboszlai Ildikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázati eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Ibrány Város Honlapja, Ibrányi Járás településeinek honlapjai - 2019. január 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019. valamint a munkakör megnevezését:"Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet