Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezte a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével további célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése. Célunk egy időtálló, esztétikus, a mai kornak megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

E cél elérése érdekében nyújtott be pályázatot Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű kiírás keretében.

A projekt támogatást nyert, így megvalósulhatott 3,153 km hosszan - bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése Tiszabercelen Európai Uniós támogatásból.

Az I. ütemben a legveszélyeztetettebb területrészeken került megvalósításra a belvízelvezető rendszer. A település központjában lévő Fő utca, Kossuth utca teljes hosszán, valamint az Ady Endre utca és a Szabadság utca rövid szakaszán került kialakításra.

A beruházás során új csatornák épültek, valamint a meglévő nem megfelelő állapotú csatornák átépítésre kerültek.

A projekt finanszírozására Tiszabercel Község Önkormányzata 266 313 954 Ft támogatási összeget nyert el, melyet a beruházás megvalósítására fordított.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések tényleges kivitelezése 2022. év elején kezdődött és októberben fejeződött be.

A projekt során szemléletformáló tevékenységet is végeztünk, melynek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a víz fontosságára, a takarékos vízhasználatra, a tudatos környezetkímélésre, a vízszennyezés következményeire.