ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE TISZABERCELEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be.

Az önkormányzat támogatási igényét pozitív elbírálásban részesítette, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024 azonosító számú, Új bölcsőde építése Tiszabercelen elnevezésű projekt keretében településünkön Tiszabercel Község Önkormányzatának az új bölcsőde létesítésével célja egy olyan gyermekjóléti alapellátás biztosítása, amely hozzájárul a településen élő hátrányos helyzetű családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Az elnyert támogatás összege: 373 961 967 Ft, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A támogatás intenzitása: 100 %

Tiszabercel településen új kétcsoportos bölcsőde kialakítására irányuló projekt megvalósítása kezdődik, melynek fő célja:

  • bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása,
  • a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához történő hozzájárulás,
  • a családok segítése,
  • a leghátrányosabb helyzetű térségben lévő településen (Tiszabercel) élő gyermekek minél

korábbi életkorban történő segítése.

További célok:

  • az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a 0-3 éves korosztály részére-
  • a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A beruházás várható befejezése: 2024. augusztus 31.

A tervezett projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.