Pályázatok

BURSA HUNGARICA 2024

2024. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Képviselő-testület döntése alapján Tiszabercel Község Önkormányzata a 2024. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2023. november 3-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok a központi EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (további tájékozódás: https://emet.gov.hu/bursa-hungarica-programrol/ ) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést követően tölthetik ki a pályázati adatlapot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk, útmutatók, tájékoztatók a www.tiszabercel.hu weboldalon megtalálhatóak.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a támogató a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi, az elbírálás a tanulmányi eredménytől függetlenül történik.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a felsőoktatási intézményi jogviszonnyal rendelkező hallgató az adott tanévre érvényes diákigazolvány másolata, vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kinyomtatott QR kódos igazolás,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 480 %-át /136 800 Ft/

ha – a pályázó árva, vagy félárva, a pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van, a pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas, a pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több, a pályázó állami gondozott, vagy gyámolt, vagy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

illetve minden más esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 540 %-át. /153 900 Ft/)

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésével kapcsolatban (2023. november 3-ig) Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

Tiszabercel, 2023. október 3.
Szántó Zsolt
polgármester

Halászléfőző Fesztivál Támogatása

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Rendezvény neve: Halászléfőző Fesztivál
Támogatás összege 1.001.394 Ft
A projekt azonosítószáma: 3452154705

Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezte a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével további célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése. Célunk egy időtálló, esztétikus, a mai kornak megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

E cél elérése érdekében nyújtott be pályázatot Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű kiírás keretében.

A projekt támogatást nyert, így megvalósulhatott 3,153 km hosszan - bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése Tiszabercelen Európai Uniós támogatásból.

Az I. ütemben a legveszélyeztetettebb területrészeken került megvalósításra a belvízelvezető rendszer. A település központjában lévő Fő utca, Kossuth utca teljes hosszán, valamint az Ady Endre utca és a Szabadság utca rövid szakaszán került kialakításra.

A beruházás során új csatornák épültek, valamint a meglévő nem megfelelő állapotú csatornák átépítésre kerültek.

A projekt finanszírozására Tiszabercel Község Önkormányzata 266 313 954 Ft támogatási összeget nyert el, melyet a beruházás megvalósítására fordított.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések tényleges kivitelezése 2022. év elején kezdődött és októberben fejeződött be.

A projekt során szemléletformáló tevékenységet is végeztünk, melynek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a víz fontosságára, a takarékos vízhasználatra, a tudatos környezetkímélésre, a vízszennyezés következményeire.

FELELŐS ÁLLATTARTÁS TISZABERCELEN

- a Projekt megnevezése: Felelős állattartás elősegítése - 2021
- a Projekt támogatási összege: 709 795 Ft
- a Projekt megvalósításának éve: 2021 – 2022.
- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata
- projekt azonosítója: 3296059804 

A projekt során ténylegesen 16 db kutya ivartalanítására, 15 db kutya veszettség elleni védőoltására és 14 db kutya chippel történő ellátására került sor.

Téglagyár Közösségi Színtér akadálymentesítése

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Projekt azonosító száma: 3328676122
Támogatói okirat iratazonosító: 3374154063
Projekt címe: Téglagyár Közösségi Színtér akadálymentesítése

Projekt tartalmának rövid bemutatása: Tiszabercel, Tisza u. (486/6. hrsz) található Téglagyár Közösségi Színtér komplett felújítása során az akadálymentesítés megvalósítása. A projekt eredményeként korszerű, modern közösségi épület került a település használatába, mely megfelel az akadálymentességi feltételeknek.

A projekt befejezési dátuma: 2022.10.20.

Halászléfőző Fesztivál Támogatása

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Rendezvény neve: Halászléfőző Fesztivál
Támogatás összege 1.149.500 Ft
Kérelem iratazonosítója: 3385428331

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022

- a Projekt megnevezése: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022
- a Projekt támogatási összege: 19 973 840 Ft
- a Projekt megvalósításának éve: 2022.
- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata
- projekt azonosítója: 3347825347

A projekt során a Polgármesteri Hivatal udvarán garázs és tároló épület kerül kialakításra.

Kommunális eszközök beszerzése - 2021

- a Projekt megnevezése: Kommunális eszközök beszerzése - 2021
- a Projekt támogatási összege: 14 998 149 Ft
- a Projekt megvalósításának éve: 2021.
- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata
- projekt azonosítója: 3289636915
 

A projekt során az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor, melyekkel a település karbantartási feladatait fogjuk ellátni:
1 db kommunális sószóró és műtrágyaszóró
1 db rézsű mulcser
1 db raklapemelő
1 db gödörfúró
2 db fűnyírógép
1 db fűnyíró traktor
1 db akkumulátoros fűnyírógép
1 db véső- és bontókalapács
1 db sarokcsiszológép
1 db ütvefúrógép
1 db komposztáló elektromos aprítógép
1 db utánfutóra szerelt dízel áramfejlesztő