Pályázat jegyző munkakör betöltésére


tiszabercel-cimer.jpg

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye:
4474 Tiszabercel Fő utca 40. sz
4468 Balsa Fő tér 1. sz.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Alapvető feladata a képviselő-testület, a bizottságok üléseinek előkészítése, az előterjesztések készítésével szakmai megalapozásával, az ülések lebonyolításával és a határozatok meghozatalával, a törvényesség megtartásával kapcsolatban.

Ellátandó feladatok:

A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt és ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendőket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármesterek által meghatározott körben - a polgármesterek egyetértése szükséges. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyeket.  Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő- testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közös önkormányzati közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, Főiskola vagy egyetemi iskolai végzettség, igazgatásszervező vagy közigazgatás- szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási menedzser szakképzettség,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati pénzügyi területen szerzett legalább 5. év tapasztalat és pénzügyi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzetséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában foglaltak szerint, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó Zsolt polgármester nyújt, a +360 42/204 606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel, Fő utca 40. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző személyéről a polgármester dönt a képviselő-testület véleményét kikérve, fenntartva a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül pályázók részére pályázati anyaguk visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a www.tiszabercel.hu honlapon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 6.max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet