Védőnői szolgálat

Egészségház

A védőnői szolgálat tevékenysége

A védőnők az egészségügy sajátos határterületén, önállóan, a különböző társszakmák képviselőivel együttműködve látják el a törvények és jogszabályok, módszertani útmutatók és a szakmai irányítás által meghatározott feladataikat. Magas szintű és sokoldalú képzettségük teszi alkalmassá a sokrétű feladatok ellátására a védőnőket. Tevékenységük során az alapellátási rendszerek különböző pontjai összefonódnak, mintegy összefogva az egyén, a család érdekében a különböző szakterületek által végzett munka eredményét.

A védőnők strukturálisan az egészségügyi alapellátás részeként a területen, a különböző szintű oktatási intézményekben a prevenció terén tevékenykednek, de részt vesznek a szociális alapellátásban, a gyermekvédelemben, a civil-karitatív szférában is.

Tevékenységünk színterei:

-védőnői tanácsadók
-a családok otthona
-a nevelési-oktatási intézmények.

A védőnői tevékenység szakfelügyeletét 1991 óta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi vezető védőnője látja el.

A védőnői szolgálat fő feladata a megelőzés-prevenció.

1. Primer prevenció: A védőnő alapfeladata, kötelezettsége és     felelőssége.
A családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

2. Szekunder prevenció: A betegségek korai felismerésére irányul.

3. Tercier prevenció: A tartós betegségben szenvedők életminőség romlásának csökkentésére, valamint javítására irányul.

Tiszabercel község lakosságának védőnői ellátása az alábbi területeken:
-nővédelem
-várandósok
-0-6 éves korú és
-7-18 éves, oktatási intézménybe nem járó gyermekekkel kapcsolatos védőnői  feladatok ellátása

A védőnő feladatai ellátása során együttműködik a szülész-nőgyógyász szakorvosokkal, szülésznőkkel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, Családvédelmi Szolgálat védőnőivel, a városban működő bölcsődékkel, óvodákkal, Családsegítő Intézettel, Gyermekjóléti Központtal és Szolgálattal, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, Gyógypedagógiai Szakszolgálattal, olyan szinten és mélységben amelyet az adott család vagy gondozott problémái igényelnek.

Tanácsadási idő:

Hétfő 800-1600
Kedd 800-1600
Szerda 800-1600
Csütörtök: védőnői önálló 930-1200, orvossal 1230-1530
Péntek: 800-1600

A látogatások délelőtt 800-1000 -ig folynak.

Vezető: Váraljai Jánosné

Elérhetőségek:

Telefon: +36 42 204673
Mobil: +36 70 3759374