14 év távlatából, egy újabb félidőben

Beszélgetés Hajnal András polgármesterrel annak apropóján, hogy október 20-án feléhez ér a 2002-2006-os önkormányzati választási ciklus. Különös apropója beszélgetésünknek, hogy október 30-án pontosan 14 évvel ezelőtt lépett hivatalába az első szabadon választott önkormányzati képviselőtestület. Papp János főszerkesztő interjúja.

- 14 évvel ezelőtt 1990. szeptember 30-án választották meg Tiszabercel Község Önkormányzatát. Te azóta a község polgármestere vagy. Félidejéhez érkezett a ciklus, kezedben egy Berczeli Naplóval ülünk és beszélgetünk.
- Valóban, a 2002. év novemberi újság van nálam, melyben a ciklusra szóló ígéreteimet foglaltuk össze akkor. Bárki előveheti és megnézheti, hogy az általam megfogalmazott programot milyen formában sikerült végrehajtani, és mennyit tudtunk abból megvalósítani 2004-ig.

- Már a programon is érezhető volt, hogy a tervek visszafogottabbak voltak mint mondjuk az előző önkormányzati ciklusokban.
- A 2002-2006-os programban elmondtam és most is azt mondom, hogy ez a 4 év Tiszabercel község életében nem a nagy fejlesztések időszaka, mivel a nagy fejlesztéseket az előző 10 évben tulajdonképpen elvégeztük. Nem akarom mind felsorolni, de gondoljunk az idősek otthonára, fogorvosi rendelőre, gázvezetékre, a szennyvízvezetékre, utakra, iskolára. Valamennyien itt élünk, és itt éltünk azelőtt is. Legfontosabb feladatunknak tekintettem azt, hogy a MATÁV-val közösen oldjuk meg az RLL. rendszerű telefonhálózatnak a leszerelését, és örömmel mondhatom azt, hogy 2004 év végére már a község kétharmadában vezetékes telefonhálózat van. Másik fontos feladatnak tekintettük, hogy a volt Irodaház épületét teljes egészében kihasználjuk. Pályázatot nyújtottunk be a Tiszabercelért Egyesülettel közösen a Teleház működtetésére. Örömmel mondhatom el, hogy a Teleházat sikerült berendeztünk 7 számítógéppel, fénymásolóval, faxszal és ma már egy korszerű, gyors Internet hálózat működik, és nagy örömünkre Tiszabercel község fiataljai ezt a mindennapokban használják is. Fontos feladatunknak tekintettük és tekintjük ma is az oktatási intézményben tanuló gyerekek jobb és kultúráltabb körülmények között való elhelyezését. Pályázatot nyújtottunk be egy új étkező építésére. Sajnos a pályázatunk eddig nem nyert, de bízunk benne, hogy az elkövetkező évben, években sikerül ezt a feladatot is megoldani. Ugyanakkor iskolánk tornatermének teljes felújítását elvégeztettük, a tetőszerkezet szigetelésétől a teljes belső felújításig. Ezen túl egy nagyon fontos beruházást sikerült 2004 évben megvalósítanunk, ez pedig a szennyvíztisztító telep bővítése. A 150 m3-es szennyvíztisztítót sikerült 200 m3-rel bővíteni, így jelenleg 350 m3-es nagyon modern szennyvíztisztító telep működik községünkben.

- Az újság mellett a média területén sikereket könyvelhetünk el, hiszen az elektronikus média is jelen van már Tiszabercelen.
- Talán ezzel kellett volna kezdenünk, hogy a ciklus első felében sikerült a Berczel TV. alapjait lerakni, s Tiszabercel községben a Kábel-tv-s csatornán keresztül egy saját televíziós hálózatot működtetni. Elkészült a település honlapja is, így a nagyvilág is tudhat rólunk.

- Ha jól belegondolunk, egy ilyen programban megfogalmazott célok mellet mindig adódnak ad. hoc lehetőségek mondjuk kormányoktól függően, ki mit preferál.
- Valóban, így például nem szerepelt a programunkban a villanyhálózat korszerűsítése, de a település nyugati részén sikerült ezt is megoldanunk. Így a Vásártér, Kinizsi, Petőfi, Vasvári, Dózsa utakon korszerű villanyhálózat kiépítésére került sor, így a lakosság részére a korszerűbb közvilágítás mellett nagyobb feszültséget biztosít a TITÁSZ. Bár nem szerepelt az elképzelések között, de 2004 évben pályázatot nyújtottunk be Ibrány-Paszab településsel közösen a Fő út teljes felújítására. Szintén pályázatot nyújtottunk be egy időtlen idők óta húzódó probléma megoldására, a Tiszabercel – Tiszakarád összekötő út megépítésére. Szintén pályázatot nyújtottunk be Tiszabercel község belvízelvezetésére, valamint a rendezési terv elkészítésére. Ezek a pályázatok a jövőbe mutatnak. A bennük megvalósítandó célok azonban olyan pénzeket feltételeznek, amiket csak így vagyunk képesek előteremteni. Sikereik egy olyan Bercelt hoznának létre, amely infrastruktúrájában vetekedne bármely városéval.

- Beszéljünk a tervekről, amik még megvalósításra várnak!
- Terveink között szerepel egy falumúzeumnak a kialakítása. Több esetben nyújtottunk be pályázatot, sajnos ezek a pályázataink eddig nem nyertek, de nem lankadunk, mert a téglagyári épület és környéke a közeljövő turisztikai központjává nőheti ki magát, ahová egy ilyen múzeum igencsak illeszkedne. Elvárás is és feladatunknak is tűztük ki a község szépítését, otthonosabbá tételét. Valamennyien tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat. Sőt azt kell mondjam a tiszaberceli lakosok nélkül az önkormányzat nem is tudja megvalósítani. Ezen a területen is sikerült előrelépnünk, hisz 2004 évben a főbb útvonalainkon a villanyoszlopokon muskátli pompázott, és ezzel is szebbé, otthonosabbá tette településünket.

- Ha itt tartunk, akkor fontos szót ejteni a temetők rendjéről, hiszen ez a képviselőknek is adott témát üléseinken.
- Igen, egyik neuralgikus terület, de az előrelépés érzékelhető. Kevés tiszaberceli ember van, aki ne fordulna meg a temetőben, ahol eddig rendezetlen körülmények uralkodtak. Bár a tulajdonos a 3 felekezet, de közmunkásokkal igyekeztünk rendet tenni benne. A kerítéseknek az elkészítésével, és a haranglábnak a felállításával az összképe megváltozott.

- Örök dilemma a fejleszteni saját erőből, vagy pályázni?
- A község vagyonának gyarapítását pályázatok benyújtásával tudjuk elérni. 2004 évben 29 pályázatról döntött a képviselőtestület. Ezek között vannak sikeresek és sajnos van köztük elutasított is, nagy részük elbírálása még nem történt meg, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban sok sikeres pályázatunk lesz, s ezzel tovább sikerül községünket szépíteni, gyarapítani.

- Az Eu-ban egyre többet hallunk a civil szervezetek szerepéről. Ha úgy tetszik ezen a területen messze meghaladjuk az átlagot, ha csak a civil szerveződések számát tekintjük.
- Nem csak számukban, de eredményességükben is. Fontos szerepet szántunk és szánunk az elkövetkezendő időben is a községünkben működő 8 civil szervezetnek. A civilszervezetek nagy része nagyon jól működik, nagyon sok feladatot old meg községünkben és igyekszik a község lakosságát összefogni. Hadd soroljam fel ezeket a civilszervezeteket és egy-egy mondattal az értékelésüket is hadd tegyem meg.
A Nyugdíjas Egyesület 70 fővel működik és már 7 éve fogja össze a nyugdíjasokat. Az egyesületek működésénél minden esetben nagyon fontos szerepe van az egyesület vezetőjének. Jelen esetben Zsíros Antalné alpolgármester asszonynak, aki olyan eseményeket szervez és olyan helyekre viszi el nyugdíjasainkat, amiről sokan álmodni sem mertek. Ő nem csak álmodott, hanem tett is, amiért köszönet jár.
A Tiszabercelért Egyesület. az, amelyik a településünkön a legnagyobb horderejű rendezvényeket szervezi, a vezetője Homonnai Zoltán. Ebben az évben a Rétközi Turisztikai és Kulturális Napok szervezése volt a legnagyobb feladatuk. Azt hiszem nagyon sikeresen oldották meg ezt. Egy 10 napos rendezvénysorozatról van szó, s nagyon sokan ismerték meg ennek a rendezvénysorozatnak a kapcsán községünket.
A sort a Polgárőr Egyesülettel folytatom, mely közel 10 éve tevékenykedik községünkben, Sánta Mihály vezetésével. A munkájukat legékesebben a Tiszabercel község közrend- közbiztonság helyzete bizonyítja.
Hasonló rendvédelmi feladatokat lát el az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Natkó László parancsnok úr vezetésével. Az elmúlt 14 évben a versenyeken minden esetben nagyon sikeresen szerepeltek. Szerencsére elmondhatom, hogy az elmúlt időszakban tűzesetekhez kevésszer kellett kivonulni, az ár- és belvíz esetében a szivattyúzásban minden esetben részt vettek. Igyekszünk a technikai eszközöket fejleszteni, bővíteni, büszkén mondhatom, hogy 5 szivattyúval rendelkezünk, s ebben az évben sikerült egy db. Mercedes gépkocsit is beszerezni, amely a kivonulásokhoz nyújt majd óriási segítséget.
Egyik legrégebben működő egyesület a Modellező Klub, Petró Béla vezetésével, aki évek óta foglalkozik a fiatalokkal és igyekszik ezt a szép technikai sportot minél magasabb színvonalon művelni.
Községünkben működik a Tiszamenti Lovasklub, melynek vezetője Kolozsi László. Az egyesület nevéhez fűződik az eddig 5 alkalommal megrendezett Pünkösdi Lovasnap, mely lovas berkekben is nagyon színvonalas rendezvénynek számít. A találgatásokhoz csak annyit, önkormányzatunkon nem fog múlni a megrendezése, bár tény, hogy szakmai háttér nélkül ez az esemény kivitelezhetetlen. Ha rajtam múlik akkor Bercelen nem lesz Pünkösd Lovasnap nélkül.
Kritikusan kell szólni a sportegyesületről. Sajnos nem jó kimondani, hogy bár működésükhöz minden tárgyi feltétel adott, ugyanakkor az abban érdekelt korosztály érdektelensége egyelőre a labdarúgó szakosztály működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ugyanakkor bizakodó vagyok, remélem, hogy a következő évben sikerül újjáéleszteni a csapatot.

- Lehet, hogy sokaknak újdonság, bár lapunk hasábjain már beszámoltunk a 8. civil szervezet létrejöttéről.
- Valóban 2004. évben alakult meg a 8. civilszervezet „Híd a jövőbe” elnevezéssel. Bízunk benne, hogy ez az egyesületünk is a többi sikeres egyesület soraiba fog zárkózni és községünk életében pályázatok útján lehetőséget biztosít arra, hogy a civil szféra tovább erősödjön.

- Ha jól megnézzük szerepük óriási, amit a testület évről évre elismer. Hogy mást ne mondjak az idén három egyesületi elnök is az önkormányzat kitüntetését vehette át.
- Ez így van. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt években, s 2004 évben is a Tiszabercel Képviselőtestülete által adományozott kitüntető díjakat szinte valamennyi civil szervezet vezetője megkapta. A kitüntető díjakban részesült már a Nyugdíjas Egyesület Elnöke, Zsíros Antalné alpolgármester asszony, Kolozsi László a Tiszamenti Lovasklub vezetője, Natkó László az ÖTE. parancsnoka, Homonnai Zoltán a Tiszabercelért Egyesület vezetője és Petró Béla a Modellező Klub vezetője is. Megyei, illetve országos kitüntetést kapott Sánta Mihály úr a polgárőrség vezetője.

- Az eredmények mellet bizonyára vannak olyan pontok, amelyekkel küzd a település, amikben a sikerek még váratnak magukra.
- Sajnos el kell mondanom, vannak olyan célkitűzéseink is, amelyeket nem sikerült eddig megvalósítani. Nem sikerült megoldani községünkben a foglalkoztatási problémákat, bár pályázatok útján igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy minél több tiszaberceli embert helyben foglalkoztassunk. Amit mégis sikerként említhetek, hogy 7 tiszaberceli fiatalnak munkalehetőséget biztosítottunk községünkben, s bízunk benne, hogy ezek a fiatalok itt telepednek le és itt képzelik el a jövőjüket.

- Mit tart az önkormányzat legnagyobb eredményének?
- Az elmúlt évek legfontosabb és legnagyobb eredményének azt tartom, hogy Tiszabercel község Önkormányzata stabilan gazdálkodott és sikerült az elmúlt 14 évben elért eredményeket megtartani és fenntartani. Sikerült az egészségügy területén elért színvonalas ellátást fenntartani, tovább bővíteni, fejleszteni, a működéshez szükséges eszközöket beszerezni. Legutóbb egy defibbrillátorral – újraélesztő készülékkel - gazdagodott. A fogorvosi rendelőnk ellátottsága is magas színvonalúnak mondható. Az oktatás területén az elért eredményeket igyekszünk megtartani. Mára rendelkezünk egy nagyon jól felszerelt könyvtárral, Teleházzal, egy korszerűen felújított tornateremmel. A tantermekbe sikerült a szükséges felszereléseket, szemléltető eszközöket biztosítani, sőt egy komolyan felszerelt számítástechnikai tanteremmel is rendelkezünk. Az idősekről való gondoskodás területén rendelkezünk egy korszerű idősek klubjával, illetve minden évben igyekszünk a Nyugdíjas Egyesület működésének támogatásán túl, október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából köszönteni a községünkben élő idős embereket.

- Ezek a gondolatok elégedettségre adhatnak okot?
- Közel sem érzem így. Jól tudom, hogy az élet Tiszabercelen sem könnyű. Sokan várják az önkormányzat még nagyobb segítségét. Sajnos önkormányzatunk anyagi lehetőségei végesek. Csak abban reménykedhetünk, hogy az együtt elért eredményeinket kamatoztatva, azokat nem csak megőrizve,de továbbfejlesztve valamennyiünk boldogulását segíteni tudjuk.

- Köszönöm, hogy lapunk rendelkezésére álltál.
- Én köszönöm, hogy számot adhattam az újságon keresztül is az olvasóknak.