2017-es általános iskolai beiratkozás


Iskolatábla

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye:

Tiszaberceli Bessenyei György Általános Iskola
Tiszabercel, Fő utca 19.
Ügyintéző: Tóth Zoltánné

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:

• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
• TAJ kártyát,
• Születési anyakönyvi kivonatot.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. /óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt/
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Beiratkozáskor a Szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hit-és erkölcstan, vagy erkölcstan oktatást választ gyermeke számára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

Hegedüs Zoltán
tagintézmény-vezetőmax maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet