Ők búcsúztak és elmentek


„A szárny megnőtt,
üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecskék alkonyati szélnek
Ma szárnyat bont 34 diák”

Június 12-én bensőséges hangulatú ünnepségen búcsúztattuk a ballagó nyolcadikos diákokat, 17-én az évzárón minden diák kézbe vehette bizonyítványát.', 'Az elmúlt 10 hónap eseményei lehetőséget teremtettek arra, hogy mindenki képességének, tehetségének megfelelően tudja teljesíteni a számára nem mindig könnyű próbákat. Az iskola minden diákja számára biztosította a feltételeket az eredményes munkához.

Gondoskodott a jó munkahelyei légkörről, a követelmények révén a megfelelő terhelésről, az egyéni képességek kibontakoztatásáról, tehetséggondozásról, felzárkóztatásról, a csoportbontásról, művészeti nevelésről, gyógytestnevelési, logopédiai foglalkozásokról, pszichológiai és iskolaérettségi vizsgálatokról. Az egész évet átfogó rendezvények lehetőséget adtak mindenki számára a bemutatkozásra, az értelmi, érzelmi gyarapodásra. Mindehhez támogatást kaptunk a szülőktől, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jó osztályközösségek egymást segítő, inspiráló szerepét sem.

A tanév zárásakor jó szívvel emlékezhetünk rendezvényeinkre, az évfolyam legjobbja vetélkedősorozatra, a Bessenyei hét rendezvényeire a szívet, lelket melengető irodalmi és zenei élményekre, a sportsikerekre, a színházlátogatásokra, a budapesti kirándulásra az osztálydiszkókra és a közös tanulmányi kirándulásokra. A Mikulás, a Farsang és Gyermeknapi rendezvényekre.
Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat egész évi támogatásáért. Köszönöm mindazoknak, akik valamilyen formában hozzásegítették tanulóinkat céljaik eléréséhez és a felszabadult szórakozáshoz.

Teljesítmények a számok tükrében Iskolánk 228 tanulója közül 14 kitűnő, 10 jeles eredménnyel zárta az évet. A 19 elégtelenből 8 tanulónak van lehetősége javítani az augusztusi vizsgán, de ehhez a nyáron kemény, és kitartó munka szükséges! Nagyon magas az 1 főre jutó mulasztás! Az átlagosan 14 nap kiesés nagy hátrány a folyamatos felkészülésben, és ha ez még tetéződik a „hanyag” minősítéssel, szorgalommal? Az osztályok tanulmányi átlaga 2,7 és 3,9 között mozog. Jó lenne, ha a következő tanévben rendszeresebb szorgalmat tapasztalnánk a diákoknál, hiszen tudjuk, hogy a zseni 10% tehetség + 90% szorgalom eredménye. Tovább, tovább ...

Reméljük, hogy a leendő középiskolások jó útravalóval a tarsolyukban indulhatnak az újabb próbatételekre.
A 34 nyolcadikos diák közül 13-an gimnáziumban,
4-en szakközépiskolában
16-an szakmunkásképzőben folytatják tanulmányaikat. Az év végi záróvizsga előtti rendszerezés és a 8 év alatt szerzett értelmi és érzelmi gazdagodás segítse előmenetelüket! Az egész tantestület nevében kívánok sok sikert és sok-sok segítő barátot mindannyiuknak!

Sikerek Iskolánk tanulói ebben a tanévben is szép sikereket értek el különböző versenyeken. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik dicsőséget hoztak iskolánknak eredményeikkel.

Kedves Szülők!

Szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a közös munkánkhoz nyújtottak. Köszönjük aktív segítségüket a rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában.

Kedves Gyerekek!

Kívánok a szünidőben mindannyiótoknak felejthetetlen élményeket, kellemes és hasznos időtöltést, szép nyarat. Találkozunk szeptemberben!!

- László Antal -
igazgatómax maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet