Egészségház felújítása Tiszabercel Község településen

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az eljárást megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési beruházásra vonatkozóan. A közbeszerzési dokumentum nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, azzal együtt kezelendő. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (továbbiakban: Kbt.) eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető.