A Képviselőtestület házatájáról

Önkormányzati Képviselőtestületünk augusztus 16-án tartotta ülését 14 órától a Polgármesteri Hivatalban, majd azt követően 17 órától a Bessenyei Emlékházban került sor a testület ünnepi ülésén a kitüntető díjak átadására. Összesen 21 napirendet tárgyaltak meg a képviselők.

A Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolóval kezdte az ülést a képviselőtestület. Ezt követően a költségvetési rendelet féléves végrehajtásáról hangzott el tájékoztató, mely szerint az önkormányzat gazdálkodása stabil, amely a nagyon szigorú és takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

A benyújtott pályázatok függvénye számos beruházás, így a költségvetésben képzett tartalék egy pillanat alatt elfogyhat, amennyiben a pályázataink sikeresek, hiszen rendkívül termékeny volt az önkormányzat pályázatírásban és a saját erő szükséglet természetesen emiatt magas. Ezt követően a képviselőtestület immáron sokadszor tárgyalta az óvoda ebédlő építésére benyújtandó pályázatot. Véglegessé vált, hogy a költségvetésben felhalmozási kiadásaiból a beruházáshoz szükséges sajáterőt biztosítja a képviselőtestület és reményeink szerint a Területfejlesztési Tanács támogatni fogja a beruházásunkat és az ilyen irányú szükségeinket be tudjuk tölteni.

Ezt követően László Antal általános iskola igazgató a tanévkezdésről tartott tájékoztatót, ennek során elhangzott, hogy az iskolai tanulói létszám 200 fő, mely az elmúlt tanévhez viszonyítva 28 tanulóval kevesebb. Az óvodában összesen 85 gyerekkel kezdődhet a munka. Egy nagy előrelépés az intézményben, hogy a 2004/2005-ös tanévtől megszervezésre kerül az önálló művészeti tagozat az iskolánál. 19 nevelő teljes foglalkoztatásban és egy részmunkaidőben biztosítja a szakos ellátottságot az oktatás területén. Ami az oktatási intézmény tárgyi feltételeit illeti, azok megoldottak, mind épületeink, mind eszközeink alkalmasak arra, hogy az alapfokú oktatás biztosítva legyen az elkövetkezendő tanévben. Elhangzott ezt követően az önkormányzat felújítási tervében foglaltak végrehajtásáról egy tájékoztató, ebben Hajnal András polgármester elmondta, hogy csak a legszükségesebb felújításokat végezzük el intézményeinknél, mert a benyújtott pályázataink minden esetben valamely intézmény épületének a felújítását célozza meg, amellyel együtt el lehet végezni olyan karbantartási munkálatokat is.

Döntött a Képviselőtestület arról, hogy október 1-jén pénteken 14.00 órától megrendezi immár 11. alkalommal az Idősek Világnapja ünnepségét. Ennek apropóján módosította szociális rendeletét, mert a Képviselőtestület döntése értelmében az elmúlt éviektől eltérően az idén várhatóan 3500.- Ft-ot nyújtanak át az idős embereknek. Elhangzott a telefonhálózat bővítéséről szóló tájékoztató, melynek során beszámolt arról a polgármester, hogy a telefonhálózat gyakorlatilag a település egészére elkészült tervek alapján kerül most kivitelezésre, ugyanakkor a nagyobb utcákat és a gerincvezetékeket készítik most és ezt követően kerülhet sor a mellékutcáknak az építésére. Természetesen az is öröm, hogy néhány mellékutca is már a hálózatba bekapcsolásra kerül.

Reményeink szerint az év végére, vagy a következő év tavaszára az egész település telefonhálózata korszerűsítésre kerül majd. A Képviselőtestület az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak, közoktatásban tanuló gyermekei részére az SZJA. tv-ben meghatározott adókedvezményt biztosítja. Támogatta a Képviselőtestület a Nagyhalászi Textiles Horgász-versenyét a Marót-zúgban. Döntött a Képviselőtestület, hogy a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban nem vesz részt. A testület azon az állásponton van már évek óta, hogy ha nem tud minden diáknak támogatást nyújtani, akkor nem akar különbséget tenni a diákok között. A testület hasonlóan a korábbi Munkácsi-féle szolgálati lakáshoz a Református Egyház kérelmét is támogatta, és a volt Kossuth-úti iskola Földhivatalnál történő átírásához természetesen hozzájárult a korábbi döntése alapján. A Képviselőtestület hosszas vita után támogatta a Nyíregyháza, Rakamaz összekötő kerékpárút tiszaberceli szakaszának tervezési és építési munkálatait. Ez az útvonal a jelenlegi közút mellett fog elhaladni, így Tiszabercel belterületét sajnos elkerüli, ugyanakkor a Képviselőtestület feltételül szabta, hogy a kerékpárút a buji elágazástól a Szakmunkásképző iskoláig is épüljön meg, hiszen a településnek az az érdeke, hogy ilyen módon csatlakozva legyen ehhez a kerékpárúthoz s ott a kereszteződésben elhelyezendő és Tiszabercel értékeit tartalmazó táblák fel fogják hívni a turisták figyelmét. Így már valós érdekünk fűződik ahhoz, hogy elhaladjon itt ez a kerékpárút. Mivel számos település, így Ibrány, Paszab, Tiszabercel, Gávavencsellő, Balsa is érintett, hiszen jelenleg Szabolcsnál áll az építés és Ibrány határában, ezért nem szerette volna a képviselőtestület megtorpedózni a több település összefogásával létrejövő kerékpárutat. A Képviselőtestület elfogadta az Általános Iskola és Óvoda minőségirányítási Programját.

Módosította az iskola és óvoda alapító okiratát a testület, hiszen önálló művészetoktatási intézménnyé válunk. Ezt követően ennek az intézménynek a Pedagógiai Programját fogadta el a Képviselőtestület. Döntött a Képviselőtestület a Bessenyei Díszoklevélben részesülők tanulmányi szerződéséről is, és a döntés értelmében minden olyan diák, aki Bessenyei Díszoklevélben részesül, 5000 Ft. havi ösztöndíjat vehet át az önkormányzattól egészen addig, amíg középiskolai tanulmányai félévenként a 4,6 átlagot eléri. Támogatta a testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökséget, majd ezt követően került sor a kitüntető díjak átadására a Bessenyei Emlékházban.