Zászlók a szélben

Tiszabercel Község Önkormányzata hasonlóan talán hazánk valamennyi önkormányzatához az idei Majálist még emlékezetesebbé kívánta tenni, hiszen ez a Majális többről szólt, minta munka ünnepe, többről szólt, mint eddig bármikor. Hazánk május elsején csatlakozott hivatalosan is az Európai Unióhoz.', 'Ez alkalomból számos esemény várta a település lakóit, igaz szakítva a korábbi hagyományokkal ez az alkalom kissé ünnepélyesebb lett, nem feltétlenül az ilyenkor szokásos szabadtéri rendezvényekre tettük a hangsúlyt, hanem mindenképpen emlékezetessé kívántuk tenni ezt a napot Tiszabercel életében. Mintegy hatvan ember vett részt az esemény hivatalos programján. Az Öreg- Tisza tó ezen a napon is várta a tiszabercelieket.

Napközben horgászat volt, majd 13.00 órától a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének ebédje, 15.00 órától a Tiszaberceli Polgárőrök összejövetele volt, a Kozma család vendégszeretetét élvezve. Ezt követően 17.00 órakor az „Államalapítástól a csatlakozásig” címmel hallhattunk előadást. Zsíros Antalné alpolgármester, címzetes igazgató asszony tolmácsolásában egy nagy ívű, igazán alapos, előadást hallhattunk, amely áttekintette a magyar nép zivataros századait. Az előadásmód megragadó volt olyannyira, hogy az ember szinte ott érezte magát Vereckénél, majd az államalapítás eseményeinél. De bepillantást kaphattunk a kiskirályok korába, melynek Károly Róbert vetett véget, Mátyás reneszánsz udvarába, a a Rákóczi szabadságharc küzdelmein jártunk, Reformkor eseményeit elevenítettük fel. Címzetes igazgató asszony előadását számos elismerő szó követte, majd ezután a Bessenyei- ház udvarán, a Bessenyei Emléktáblánál „Egy európai magyar” címmel koszorúzásra került sor. Számos intézmény, civilszervezet és politikai erő gondolta úgy, hogy ez alkalomból a megemlékezés koszorúját elhelyezi az emléktáblánál. A Bessenyei Társaság nevében Hegedűs Józsefné a társaság tagja és Munkácsy Mihály községünk „Díszpolgára” helyezték el a koszorút. Ezt követően a Tiszaberceli Nyugdíjasok nevében Farkas Istvánné és Petró Béla, majd a Tiszabercelért Egyesület nevében Homonnai Zoltán elnök és Görömbei Lajos az egyesület felügyelő bizottságának elnöke helyezte el a megemlékezés koszorúit. A Bessenyei György nevét viselő intézmények nevében először László Antal általános iskolaigazgató és Stefánné Kiss Erzsébet tanár helyezett el koszorút. A Bessenyei György Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola nevében Fekete Béla és felesége helyezte el a megemlékezés koszorúját. Ezt követően a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség nevében Görömbei Vilmos a helyi szervezet vezetője és Zsíros Antal, majd a Magyar Szocialista Párt nevében Humicskó József a tiszaberceli alapszervezet vezetője és Bíró Sándor helyezték el a koszorúkat. Az utolsó koszorút Hajnal András polgármester és Zsíros Antalné alpolgármester községünk önkormányzata nevében helyezte el az emléktáblánál.

Ezt követően a Tiszamenti Lovasklub szervezésében ifj. Kolozsi László önkormányzati képviselő, Berencsi Csaba és Gere József huszárruhában lovas kísérettel, ló háton vitték a nemzeti lobogót, a Bessenyei Emlékparkba, ahol már korábban két árbocot állítatott fel a község önkormányzata ez alkalomra.

Ünnepélyes zászló felvonás színhelyén, Hajnal András polgármester mondott ünnepi beszédet. Beszédében hangsúlyozta, hogy egy új kor küszöbére lépett nemcsak hazánk, de településünk is akkor, amikor az Unió tagja lett. Az Európai Unió kapujaként, hazánkra egy sokkal komolyabb feladat vár. Az ünnepi beszédet követően a magyar Himnusz hangzott fel és ekkor Humicskó József és László Antal önkormányzati képviselők közreműködésével a Bessenyei György Általános Iskola és Óvoda két tanulója Márky Károly és Kocsis Tamás húzták fel a két lobogót. A zászlófelvonás ünnepi műsora Futkos Attila szavalatával ért véget, aki ez alkalomból a Székely Himnuszt mondta el.

Innen az ünneplők útja az Öreg- Tisza tóhoz vezetett, ahol a felállított szabadtéri színpadon először a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének asszonykórusa adott elő népdalokat, majd ezt követően Futkos Attila rendezésében, és összekötő prózai monológjaival három „agrár-tinédzser” ifj. Veress László, ifj. Görömbei Vilmos és Veress Péter tolmácsolt egy-egy verset, amelyet humor mögé rejtett, komoly aggodalmat megfogalmazó összekötő szöveggel tett élhetővé és érthetővé Futkos Attila. A Szabolcs Néptáncegyüttes fiatal táncosainak műsora zárta a napot.