ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Értesítem a szülőket, hogy a Tiszabercel Község Önkormányzatának Óvodájában a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratni gyermekeiket

2016. május 3. (kedd) 8-17 óra
és
2016. május 4. (szerda)  8-17. óra

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

2016. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2016. május 19-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozás helyszíne: 4474 Tiszabercel Fő utca 30.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- A gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2016. június 6-a, a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

 

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve az óvoda székhelyén 4474 Tiszabercel Fő utca 30.

Szántó Zsolt sk.
polgármester