Települési Arculati Kézikönyv

Tisztelt Tiszaberceliek!
Tisztelt Érdeklődők és Építkezők!

Ön Tiszabercel község Településképi Arculati kézikönyvét tartja a kezében.

Jelen kézikönyv a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény rendelkezései alapján készült, a település esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében. Mindenki számára iránymutatással szolgál, aki a településkép formálásában részt vehet, legyen az építtető, tervező, vagy települési döntéshozó. A kézikönyv igyekszik mindenki számára érthető, köznyelvi szövegezéssel, magyarázó ábrákkal és szemléltető fotókkal bemutatni a települési közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv nem általános érvényű: kifejezetten Tiszabercel község adottságaira, az itt élők igényeire szabott kiadvány. A könyv bemutatja a település történetét, feltárja értékeit, illetve településrészekre bontva és együttesen is meghatározza a településképi jellemzőket. Mindezek alapján ad iránymutató ajánlásokat, javaslatokat a településkép minőségi formálására a nagyobb, településrendezési elvektől a kisebb részletekig, építészeti elemekig. Készítése során településünk lakossága, helyi közösségei is lehetőséget kaptak, hogy megfogalmazzák, milyen környezetben szeretnének élni, gondolva itt mind a település vizuális megjelenésére, mind használati jellemzőire.

A kézikönyv kiegészíti eddigi településformáló tevékenységünket, melyet annak érdekében folytatunk, hogy biztosítsuk a település folyamatos fejlődését, az itt élők, letelepedni szándékozók számára azokat a feltételeket, melyek által igazán otthonuknak érezhetik Tiszabercelt, egyszersmind megtartsuk a településre jellemző sajátos értékeket.
Bízom benne, hogy jelen kézikönyv, a létrejöttében részt vevők együtt-gondolkozásának eredményeként, hatékony segítséget nyújt törekvésünk megvalósításában, hogy mindenki számára élhetőbbé, szebbé alakíthassuk településünket.

Szántó Zsolt
polgármester