HIRDETMÉNY felhívás adategyeztetésre

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésének c) pontja alapján adategyeztetés (adatfeltárás) céljából az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Az eljáró hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Az ügy száma: 43 084/2022.
Az ügy tárgya: Tulajdonosként bejegyzett beazonosítatlan személy adatainak feltárása
Az ügyfél (tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló természetes személyazonosító adatai):

Családi és utóneve: Vajóczki Andrásné
Születési neve: Hajek Borbála
Születési év: 1902.
Születési hónap: nem ismert
Születési nap: nem ismert
Anyja neve: nem ismert
Utolsó ismert lakcíme: nem ismert

Az ügyben érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma: tiszabercel 0118/9, 0118/4 hrsz.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás változása

A belügyminiszter közleménye az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás ellátási területéről

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 22. § (6) bekezdése alapján a következő közleményt teszem közzé.

Intenzív toborzást folytat a Magyar Honvédség

Az eddiginél is intenzívebb toborzást folytat a Magyar Honvédség. A következő időszakban több ezer embernek kínálnak kiszámítható, változatos életpályát a régióban is. Nagy Zoltán alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka elmondta: a debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred, valamint a nyíregyházi székhelyű MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományába is keresik az elhivatott jelentkezőket.

Tiszabercel közbiztonságának javítása

APROJEKT MEGNEVEZÉSE: TISZABERCEL KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
PROJEKT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE: 5.000.000 FT
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉVE: 2021-2022
TÁMOGATOTT NEVE: TISZABERCELI POLGÁRŐR EGYESÜLET
PROJEKT AZONOSÍTÓJA: FCA-KP-1-2021/2-000171
A támogatási összegből személygépkocsit vásároltunk az egyesület részére.

Tájékoztatás év végi munkarendről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Béres József Egészségügyi Centrumban a járóbeteg szakellátás 2022. december 23. – 2023. január 01., míg a labor 2022. december 20. – 2023. január 01. között szünetel.

A központi orvosi ügyelet 2022. december 24-26. és 2022. december 31. – 2023. január 01. között hétvégi és ünnepnapi, azaz 24 órás orvosi ügyelet, valamint 2022. december 27-30. között hétköznapi munkarendnek megfelelően működik.

Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezte a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével további célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése.