2014. évben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

HATÁROZAT

Tiszabercel Helyi Választási Iroda (HVI) Vezetőjeként – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) adatszolgáltatása alapján – megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választása során Tiszabercel Községben a megválasztható önkormányzati képviselők száma 6 (hat) fő.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül Tiszabercel Helyi Választási Bizottságához (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) lehet kifogással fordulni.

INDOKOLÁS

Ezen határozat meghozatalára a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306.§ (2) bekezdése alapján került sor, mely szerint a HVI vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 3.§-a meghatározza, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Tiszabercel Községben 2014. január 1-jén érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők száma összesen: 1861 fő. az Övjt. 4.§ c.) pontja 5000 lakosig 6 fő egyéni listás képviselői mandátum megszerzését teszi lehetővé.
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a megszerezhető mandátumok számát.
Ezen határozatom közzétételére – az Önkormányzat hirdetőtábláján, illetve honlapján – a mai napon intézkedtem.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208.§, 209.§ (1) bekezdésén, a 210.§ (1) bekezdésén és a 2012.§ (1) – (3) bekezdésein alapul.

Tiszabercel, 2014. február 10.

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző