Felhívás: Ebösszeírás

Tisztelt Eb-tartó!

2014. április 11.-től május 9.-ig terjedő időszakban Tiszabercel Önkormányzata, Tiszabercel területén tartott ebek vonatkozásában eb összeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok – az összeírást követően is – kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!

A 2014. évi eb-összeírás céljából kérem, a Tiszabercel területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlap, beszerezhető a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal, Tiszabercel, Fő u. 40. szám alatt, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.tiszabercel.hu), a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt.

Az „eb-összeíró” adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal 4474 Tiszabercel, Fő u. 40. címre eb-nyilvántartás címszóval

Az eb-összeíró adatlapok leadásának határideje: 2014. május 9.

Felhívom a Tisztelt Eb-tartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel (chip) nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Tiszabercel, 2014. 04. 11.

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző