Általános Iskolai beíratás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye:

Tiszaberceli Bessenyei György Általános Iskola
Tiszabercel, Fő utca 19.

Ügyintéző: Tóth Zoltánné

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:

• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
• TAJ kártyát,
• Születési anyakönyvi kivonatot.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. (
óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt)
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Beiratkozáskor a Szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hit-és erkölcstan, vagy erkölcstan oktatást választ gyermeke számára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ibrányi Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

Hegedüs Zoltán
tagintézmény-vezető