Körössy György

II. Rákóczi Ferenc belső kamarása.

Tiszabercelnek Bessenyei mellett, van egy másik híres szülötte is. Ki tud róla? Esetleg nagyon kevesen utána járni sem könnyű feladat. A mi szürke eminenciásunk nagyon kevés nyomot hagyott maga után.

A neve: Kőrössy György Tiszabercel nemes földbirtokosai közé tartozott. Születéséről, diákéveiről még nem sikerült anyagot találnom. Nem említik a lexikonok sem.

Amit róla tudok, egy régen megjelent újságcikkben olvastam. Neve akkor bukkant fel először, amikor Sárospatakon megalapította a trinitárius kolostort. Ettől kezdve a Rákóczi névvel együtt több helyen is jelentkezik. Zrinyi Ilona 1680-ban meghívja Sárospatakra és II. Rákóczi Ferenc belső kamarása lett. Kőrössy kitartott a család mellet a  vészben is. Munkács várának ostrománál. Ő vezette a család pénzügyeit, őrizte a családi tárházat. Fönnmaradt utána az a gondosan vezetett számadáskönyv is, amit 50 éves kamarási működéséről vezetett. Tisztakezűsége és megbízhatósága olyan nyilvánvaló volt hogy főkamarási tisztét megtarthatta II. Rákóczi Ferenc Lengyelországba menekülése után is.

Az 1703-ban hazatérő fejedelem a kincstárnoki címet is neki adta Munkácson. 1711-ben Lengyelországba utazott a fejedelem után, és magával vitte a család legértékesebb kincseit is. 1714-ben visszatérése  után rábízzák Sárospatakon a kincstári tulajdonba vett Rákóczi vagyont, s azt élete végéig 1730-ig kormányozza. Közben feljegyzéseket készített a Rákócziaknak abból az okleveles anyagából, amit időközben beolvasztottak a királyi oklevéltárba. A mi hűséges és megbízható zürke eminenciásunk méltatlanul merült feledésbe. Tegyünk valamit hogy neve a homályból ismét előkerülhessen!