Tájékoztató a lakosság részére a parlagfű mentesítésről

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

'E határidő után helyszíni szemlék formájában fokozott ellenőrzések történnek a fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok ( belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést.

A virágbimbós parlagfű elleni védekezéseket elrendelő határozatokat - a földhasználó előzetes értesítése illetve fellebbezésére tekintet nélkül - a helyi önkormányzatok hirdetőtáblájukon, kifüggesztéssel teszik közzé, mely azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függően 20.000-5.000.000. Ft.

A növényvédelmi bírság tételes mértéke:

Belterületen:

50 m2-ig 20 000 Ft

50-100 m2-ig 20 000-50 000 Ft

100-200 m2-ig 50 000-100 000 Ft

200 m2-től 1 ha-ig 100 000-750 000 Ft

1 ha-tól 750 000-5 000 000 Ft

Külterületen:

1 ha-ig 20 000-50 000 Ft

1-5 ha-ig 50 000-150 000 Ft

5-10 ha-ig 150 000-225 000 Ft

10-30 ha-ig 225 000-1 000 000 Ft

30-50 ha-ig 1 000 000-2 000 000 Ft

50-100 ha-ig 2 000 000-3 750 000 Ft

100 ha-tól 3 750 000-5 000 000 Ft

A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer kaszálás díját, eljárás költségeit elérheti ha-onként a 60.000-80.000Ft-ot) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára APEH által behajthatók!

A magas közegészségügyi veszélyt jelentő parlagfű tömeges előfordulásának szempontjából különös figyelmet kell szentelni utak, útszegélyek, talajmunkával bolygatott földrészletek, kultúrnövények táblaszegélyeinek nagy gyomnyomására.

Kultúrnövénnyel fedett területeken adott kultúrában engedélyezett szelektív, esetleg tartamhatással bíró (talajon keresztül ható) gyomirtószer használata célszerű.

Aratás után nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tarlón a parlagfű konkurencia hiányában egy-két hét alatt virágbimbót képes növeszteni. Az időjárás függvényében kell megválasztani a hatékony tarlókezelési formát (esetenként 2-3-szor meg kell ismételni) mely történhet mechanikai, vagy vegyszeres (glifozát hatóanyagú készítmények) úton is.

A megfelelő védekezési módszer megválasztásában a Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Mg. SZ. H.- Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelői készséggel állnak rendelkezésükre!

TISZABERCEL, 2008. július 1.

DR. SZILÁGYI NORBERT