HIRDETMÉNY felhívás adategyeztetésre

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésének c) pontja alapján adategyeztetés (adatfeltárás) céljából az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Az eljáró hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Az ügy száma: 43 084/2022.
Az ügy tárgya: Tulajdonosként bejegyzett beazonosítatlan személy adatainak feltárása
Az ügyfél (tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló természetes személyazonosító adatai):

Családi és utóneve: Vajóczki Andrásné
Születési neve: Hajek Borbála
Születési év: 1902.
Születési hónap: nem ismert
Születési nap: nem ismert
Anyja neve: nem ismert
Utolsó ismert lakcíme: nem ismert

Az ügyben érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma: tiszabercel 0118/9, 0118/4 hrsz.