FELHÍVÁS

Tiszabercel Község Önkormányzata versenytárgyalás útján történő értékesítésre - közpark kialakítása céljából- meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló, per-, teher- és igénymentes

Tiszabercel belterületi 71 hrsz-ú, a valóságban Tiszabercel Fő u. 61. szám alatt fekvő ingatlanát.', 'A terület kiváló adottságokkal rendelkezik. A hatályos településrendezési terv szerint a terület nem beépíthető.

Az ingatlan minimum induló ára 1.300.000,- Ft

A versenytárgyaláson részt venni a terület minimum ára 10 %-nak megfelelő bánatpénz –versenytárgyalás megkezdését megelőző – az önkormányzat Otp Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15404668-06530000 számú letéti számlájára teljesített átutalás megtörténtét követően lehet. A bánatpénz összege a vételárba beszámításra, akik nem jártak eredménnyel, azoknak a szerződéskötést követő 15 napon belül visszafizetésre kerül.
A résztvevők ajánlati kötöttsége a szerződéskötésig – legfeljebb az eredményhirdetéstől számított 60 napig - fennáll.
Ha a szerződéskötés a nyertes érdekkörében felmerülő ok miatt meghiúsul, vagy a vételárat, a szerződéskötést követő 8 napon belül nem fizeti meg, a bánatpénz nem jár vissza.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenytárgyalást - az eredményhirdetésig bármikor - eredménytelenné nyilvánítsa, ebben az esetben a bánatpénz valamennyi ajánlattevőnek 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás ideje: 2008. június 06. 10.00 óra

A versenytárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal ,Tiszabercel, Fő u. 40.

A licitálás 3 fordulós, melyek során a minimum árat 50.000,- forintos léptékben lehet emelni. A területeket az önkormányzat a minimum árnál alacsonyabb áron nem értékesíti.

További felvilágosítás kérhető: Hajnal András polgármester úrtól, vagy Dr. Szilágyi Norbert jegyző úrtól a 42/204-655, vagy 42/204-606-os telefonszámokon.