10 éves a nyugdíjas egyesület

1997. november 26-a régen volt. Tíz év telt el azóta, hogy megalakultunk- és sikeresen dolgozunk. Milyen jó, hogy 34 tag 65-re, majd 70-re fejlődött, a vele együtt az összetartás, az életmódváltás, a közösséggé válás nemcsak fogalom, hanem élet lett.', 'Nehéz leltárba szedni azokat a tevékenységeket, rendezvényeket, kirándulásokat, melyet a 10 év alatt megéltünk kellemesen, szórakozva, okulva, tanulva egymástól. Egymás mellé állva jóban, rosszban, bánatban, örömben. Megélni és ünnepelni a generációk együttlétét, jó kapcsolatokat kialakítani a település civil szervezeteivel, az intézményvezetőkkel, a község képviselőtestületével, a polgármester úrral, a szomszédos és most már rétközi kistérségben megalakuló nyugdíjas egyesületekkel.

2008. február 15-én Tiszabercelen a Tiszagyöngye Étteremben rendezett nagyszabású együttlét ennek bizonyítéka volt. Ünnepre, köszöntésre gyűltünk össze közel 200-an, ahol 75 tagtársunk fogadta a kedves vendégeket. Fogadta Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Rakamaz, Szabolcs, Tiszatelek képviselőit és a Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökségét. De ott voltak a helyiek is. A segítő patronáló vállalkozók, a képviselőtagság, az intézményvezetők a tanulóifjúság „küldöttei” is.

Hajnal András polgármester üdvözlő szavai után, a Himnusz hangulata máris emelkedetté tette az ünnepet, amit a 18 tagú énekkar folytatott dalos, verses, zenés összeállításban. Különös hangulatot sugárzott a narrátor /Zsíros Antalné/ visszaemlékezései a jelesebb eseményekre, kirándulásokra, az egyesület hétköznapjainak szépségeire, az együttlétek örömére. A szöveghez jól megválogatott dalok, nóták, versek, zenei betétek felemelővé tették a sok-sok csodát.

Ehhez hozzájárult Száraz Lászlóné pedagógus készséges és bátorító segítsége. A Bessenyei György ÁMK tanulói „virágos üdvözlettel” fejezték ki az évekbeli közös együttműködést.

Az alapítótagok Emléklappal gazdagodtak, de emléklapot vehettek át Hajnal Andrástól Gyúró Imre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szövetség elnöke és Makrai László elnökségi tag, valamint Zsíros Antalné egyesületi elnök, Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Szövetsdég titkára.

Beindult a köszöntők, gratulációk sora. Virágok, mosolyok, kölcsönös szeretettolmácsolások, a „szomszédolók” őszinte öröme követték egymást. Hajnal András polgármester a 10 éves egyesület tartalmas életét és az egyesület községbeli közösségformáló erejét emelte ki.

Gyúró Imre elnök……. „Így élünk mi” bekezdéssel szólt az ország, a megye, a települések nyugdíjas egyesületeinek munkájáról, elégedettségét fejezte ki az itt folyó sikeres munkának, a színvonalas rendezésnek. /”A Gundelban nincs különbül terítve, indította mondókáját./

Zsíros Antalné őszinte hálával köszönte meg a sok segítséget, melyet 10 év óta folyamatosan kapnak. A pohárköszöntők után az estebéd következett, az étvágyat a szépen terített asztal csak fokozta. Külön köszönjük Tarjányi István és feleségének dicséretes helytállását, valamint Hajnal András polgármester igazi házigazda szerepét. A jó hangulat hamar előhozta a táncot, a vidám szórakozást és a közös öröm csak este ért véget.

Zsíros Antalné
egyesület elnöke