FELHÍVÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercel Község Önkormányzata versenytárgyalás útján történő együttes értékesítésre - munkahely-teremtési céllal- meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló, per-, igény- és tehermentes

Tiszabercel belterületi 846/4 hrsz-ú, 9 ha 4756 m2;,
Tiszabercel belterületi 846/2 hrsz-ú, 7 ha 3499 m2 és
Tiszabercel belterületi 846/3 hrsz-ú, 4 ha 1991 m2 területű,

összefüggő, frekventált helyen lévő ingatlanait, komplex szabadidőközpont létesítése céljából. ( a volt téglagyár területe )

A terület rekultivált, és kiváló adottságokkal rendelkezik. (Tisza folyó közelsége, bányatavak...)

Az ingatlanok minimum induló ára 50.000.000, Ft + Áfa. ', 'A versenytárgyaláson részt venni a terület minimum ára 10 %-nak megfelelő bánatpénz –versenytárgyalás megkezdését megelőző – az önkormányzat Otp Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15404668-06530000 számú letéti számlájára teljesített átutalás megtörténtét követően lehet. A bánatpénz összege a vételárba beszámításra, akik nem jártak eredménnyel, azoknak a szerződéskötést követő 15 napon belül visszafizetésre kerül.

A résztvevők ajánlati kötöttsége a szerződéskötésig – legfeljebb az eredményhirdetéstől számított 60 napig - fennáll.

Ha a szerződéskötés a nyertes érdekkörében felmerülő ok miatt meghiúsul, vagy a vételárat, a szerződéskötést követő 8 napon belül nem fizeti meg, a bánatpénz nem jár vissza. Ebben az esetben az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a soron következő legmagasabb összegű vételárat kínálta.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenytárgyalást - az eredményhirdetésig bármikor - eredménytelenné nyilvánítsa, ebben az esetben a bánatpénz valamennyi ajánlattevőnek 8 napon belül visszafizetésre kerül.

Helyszíni bejárást biztosítunk, ideje: 2008. március 14. 10.00 óra ;
gyülekező helye: Polgármesteri Hivatal, Tiszabercel, Fő u. 40

A versenytárgyalás ideje: 2008. március 28. 10.00 óra
A versenytárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal ,Tiszabercel, Fő u. 40.

A licitálás 3 fordulós, melyek során a minimum árat 50.000,- forintos léptékben lehet emelni. A területeket az önkormányzat a minimum árnál alacsonyabb áron nem értékesíti.

További felvilágosítás kérhető: Hajnal András polgármester úrtól, vagy Dr. Szilágyi Norbert jegyző úrtól a 42/204-655, vagy 42/204-606-os telefonszámokon.