Búcsúztunk Iskolánktól, a 2005-2006-os tanévtől

„ A múlt szép volt és ismert,
a jövő ismeretlen, titokzatos, rejtélyes,
vágyakkal teli!”

Minden év júniusának egy napja bensőségesebb, meghatóbb, mint az év bármely ünnepélye volt. A vendégkoszorú, az ünnepélyes környezet, a feldíszített iskolafalak, a virágcsokrok azt jelezték, hogy 20 végzős tanulónk indult útra iskolánkból újabb vágyak, elképzelések, célok megvalósításáért.', 'A most búcsúzó tanulóink közül 9-en gimnáziumban vagy szakközépiskolában, 11-en szakmunkásképzőben folytathatják tovább tanulmányaikat. Új közösségbe kerülnek, új ismerősöket, barátokat szereznek. A Bessenyei György Általános Művelődési Központ Iskolája egy aktív, számos területen kiemelkedő eredményt elért közösségként emlékszik majd a most ballagó 20 diákjára. A közösség összetartó ereje is hozzájárult ahhoz, hogy szinte minden területen nagyon jó teljesítményt nyújtott az osztályból sok tanuló. A közösségi tevékenység eredményeként másodszor is a „Legjobb Osztályközösség” kitüntető címet érdemelte ki a most búcsúzó évfolyam. Ez a lelkesedés és siker adjon kellő alapot a középiskolai évekhez is. Vigyék tovább és építsenek az itt szerzett ismeretekre. Jelentsen ez kellő alapot az elkövetkezendő évekre: sikereket a munkában, tanulásban, magánéletetekben.

Búcsúzó tanulóink mellett iskolánk mind a 203 diákjának megteremtettük a feltételeket ahhoz, hogy mindenki a képességének, szorgalmának megfelelően tudja teljesíteni a naponta ismétlődő tanulást, az újabb kihívásokat, megmérettetéseket. Az elmúlt tanévben is tudtunk olyan rendezvényeket szervezni, ahol a legfontosabb ismeretszerző idő, a tanítási óra mellett lehetőség adódott a közös élmények megélésére, a társak megismerésére, a másoktól tanulásra.

Remélem szívesen emlékszik vissza minden a farsang hangulatára, ahol ötletes jelmezekkel mutatták be az osztályok képességeiket az órai munkán kívül. Bízom abban, hogy sokáig emlékezetesek maradnak a színházi látogatások, a Mikulás diszkó, a fordított nap éppúgy, mint a Visegrádi jutalomkirándulás, a gyermeknap és az év végi osztálykirándulások feledhetetlen pillanatai. Ebben az évben is bizonyították nagyon sokan nagyszerű felkészültségüket a községi és iskolai rendezvényeken, megemlékezéseken. Az idősek napja, a községi majális, a karácsonyi koncert és egyéb műsorok is igazolták, hogy Tiszabercelen is vannak tehetségek, akikért érdemes tenni, és ha kell, áldozatot hozni.

Iskolánknál 104-en vettek részt a művészeti tagozatok tevékenységében ebben a tanévben. A csoportokban végzett kiemelkedő munkáról meggyőződhetett mindenki a rendezvényeinken. Köszönöm mindenkinek, akik valamilyen módon hozzásegítették tanulóinkat ahhoz, hogy a tanítási órák sokszor fárasztó és nehéz percei mellett is ilyen élményt tudtak nyújtani a közösségnek. Tanórai és tanórán kívüli rendezvényeink azt a célt szolgálják, hogy gyerekeink személyiségfejlesztéséhez, az ismeretszerzéshez teremtsünk meg minél szélesebb lehetőséget. A mérleget mindenki elkészítheti saját magának is, hogy miként használta ki a felkínált lehetőséget az eredményesség érdekében. Iskolánk 203 tanulója közül 10-nek nem sikerült teljesíteni a tanterv által megfogalmazott követelményeket. Közülük 7-en még javíthatnak az augusztusi vizsgán, de ehhez a nyár kemény és kitartó munkával kell, hogy elteljen, mert csak akkor lesz meg a kívánt eredmény.

Mindig hangoztatjuk, hogy eredményes évet csak az a tanuló tudhat maga mögött, aki kellő szorgalommal, aktivitással, rendszeres otthoni tanulással tesz is ezért. A 46 példás szorgalmú tanulónk mellett 28 esetben a hanyag minősítést kellett bejegyeznünk a bizonyítványba, ami azt igazolja, hogy rendszeres munkával sokan jobb eredményre lennének képesek. A példás szorgalmú tanulóink közül 8-an kitűnő, 11-en jeles tanulmányi eredményükért vehettek át büszkén jutalomkönyvet a tanévzáró ünnepélyen.

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is szép sikereket értek el a RISZ és egyéb területen szervezett versenyeken. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik dicsőséget hoztak iskolánknak eredményeikkel.

Ezúton is szeretném megköszönni a Szülőknek azt a támogatást, amit a munkánkhoz nyújtottak. Köszönjük a Képviselőtestületnek az egész évi támogatást. A Szülők nevében is köszönjük az ingyenes tankönyveket, mellyel nagyon sok család anyagi terheit csökkentették, az ingyenes iskolatejet, az anyagi és erkölcsi támogatást. Köszönjük a Híd a Jövőbe Egyesület és a Nyugdíjas Egyesület támogatását, a programok szervezésének segítését.

Kedves Gyerekek!

A kréták csendben alszanak a doboz mélyén. Szeptemberig magányosak maradnak a termek, ajtóik bezáródnak. A csengő is pihen őszig, hogy majd újra munkára buzdítson benneteket a következő tanév elején. Addig élvezzétek a nyár ragyogó napfényét, hűsítő vízét, a zöld természetet, az erdőt, a csodálatos tiszai tájat.

Pihenjetek, játszatok sokat! Ne feledjétek azonban: a nyár is rejteget veszélyeket!

Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra!

„Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot,
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hűs fagyihoz friss jeget,
Folyópartra fát, nagyot,
Vakációt, száz napot!”
Kellemes vakációt, jó pihenést!

László Antal
igazgató