Falugyűlés

Február 21-én a Képviselőtestület ülését követően került sor a közmeghallgatásra, vagy ahogyan mindannyian ismerjük a Falugyűlésre. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Dr. karakó László országgyűlési képviselőnk is. A közmeghallgatás első részében Hajnal András polgármester tartott tájékoztatót, melynek részleteit olvashatják az alábbiakban. ', 'Többek között elmondta, hogy egy évvel ezelőtt már sejteni lehetett, hogy 2004 nem a nagy beruházások éve lesz. De éppen ma tárgyaltuk a községrendezési tervet, amikor a tervező megkérdezte, milyen infrastruktúrával rendelkezünk. Ekkor elmondhattuk, hogy gyakorlatilag minden megvan Tiszabercelen.

Az elmúlt évben Buj Paszab, Tiszabercel község részére elkészült a szennyvíztisztító telep bővítése 65 millió forint összegben. Az elmúlt évben is tovább épült a telefonhálózat, most is építik a kivitelezők és május 1-ére vezetékes telefon lesz minden berceli lakásban. Az óvoda belső felújítását végeztük el, illetve eleget tettünk az ANTSZ. által előírt, un. HACCP. rendszernek, s így működhet a konyhánk. Nagy eredménynek tartom, hogy valamennyi intézményünk megfelelő színvonalon működött, működik és reméljük 2005 évben is megfelelő színvonalon fog működni. A temetőt társadalmi munkában, önkormányzati pénzzel körbekerítették az egyházak és az elmúlt évben eredményeket értünk el a tisztántartás területén is. Tény ugyanakkor, hogy a kerítés elkészülte után 2 nappal a kerítést kibontották, s elvittek belőle 100 méter drótot. Arra kérek mindenkit, figyeljünk együtt oda közösen létrehozott értékeinkre.

Az egészségügy területén úgy a személyi, mint tárgyi feltételekkel Tiszabercel község jól ellátott. A fogászat is megoldódott, fogorvosunk is helyben van. A gyógyszertár is megoldott és így elmondhatom, hogy az egészségügy terén nincsenek különösebb gondjaink. Március 1-jétől központi orvosi ügyelet kerül bevezetésre, melynek központja Ibrány város lesz. Az orvosi ügyelethez csatlakozott Ibrány, Paszab, Buj, Gávavencsellő, Tiszabercel községek, illetve várható még Balsa település csatlakozása. Ez azt jelenti, hogy minden nap 17 órától másnap reggel 8 óráig központi orvosi ügyelet lesz Ibrány városban. Ha orvosi segítségre van szükségünk, ott lehet elérni az orvosokat. Hétvégén péntek estétől hétfő reggelig nem lesz helyben orvosi ügyelet. Tudom, nem lesz egy könnyű dolog, de a háziorvosok nem dolgozhatnak úgy tovább, hogy minden éjszaka orvosi ügyeletet kellett nekik tartani, de a törvények nem adnak másra lehetőséget.

Ezt követően a Tiszabercelen működő civil szervezetek munkájáról esett szó, amelyek - a Sportegyesület kivételével maximálisan teljesítik vállalt feladataikat, rendezvényeik hírnevet szereznek falunknak.
Szó esett a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Több ezer üggyel kapcsolatban hoznak határozatot a kollégáim, minimális számú fellebbezés érkezik, s ezekben a fellebbezésekben is minden esetben az önkormányzat által hozott határozatokat hagyták helyben. Ezt követően pályázatainkról esett szó. Játszótér építésre, melyre másfél millió forintot nyertünk, ami a tejcsarnok és iskola közé kerül. A sportöltöző felújítására nyertünk 5 millió forintot, amit szintén szeretnénk olyan állapotba hozni, hogy akár a lovas rendezvényt tudjuk ott megszervezni, illetve a sportegyesületet is szeretnénk újjáéleszteni.

A Tiszabercel – Tiszakarád összekötő út a pályázatkészítés szakaszában van. Pályázatot nyújtottunk be Szabadság u. Fő u. felújítására, valamint egy kerékpárút megépítésére Gávavencsellő és Paszab községgel közösen.

Benyújtásra került ebben az évben is Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel községek közös pályázata a belvízelvezetésre, melyben bízunk hogy egyszer sikeres lesz. A Lónyay-csatorna zsilipezéséről a tervek elkészültek, és ígéretet kaptunk arra, hogy ebben az évben elkezdődnek a munkálatok. A gávavencsellői tüzéppel szemben épülne meg ez a zsilip és egy esetleges bel- és árvízkor a Lónyay-csatorna mentén lévő településeket lehetne mentesíteni.

Változás történt a falugazdász hálózatban, kevesebb lett a falugazdász, most már csak csütörtökön dolgozik a Teleház épületében.

Nehéz kérdés a munkahelyteremtés. Önkormányzatunk igyekszik pályázatokat benyújtani, s minden pályázati lehetőséget kihasználni közhasznú munkára. Ugyanakkor azt kell mondanunk, van Tiszabercelen munkahely, mivel más községbeliek is járnak ide Tiszabercelre, mert itt nem tudjuk felölteni az egyes munkaadók által kínált helyeket.

A tavalyi évben a villanyoszlopokra virágot helyeztünk ki, ebben az évben a Vásártér utat is be kívánjuk vonni. Felszereltük a virágtartókat. Ami bosszant, hogy már vannak olyan erős legények, akik eltekergetik a virágtartókat, és a zászlótartót is ellopták a villanyoszlopról.

A közlekedési támogatás beadásának határideje április 30-a. A közlekedési támogatásban döntés Tiszabercelen van, a gépkocsi szerzési támogatásról a Közigazgatási Hivatalban döntenek. A Bursa - Hungarica társulásba Tiszabercel Önkormányzat nem lépett be, de valamennyi Tiszaberceli 18 évet betöltött főiskolás számára biztosítjuk a védelmi támogatást saját jogon. Ápolási díjban 10 fő részesül, 2 fő részére szüntette meg a Bizottság az elmúlt ülésén a díjat, mert azt jogtalanul vette igénybe. Talajterhelési díj került bevezetésre, mert amelyik település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, s aki nem kötött rá a hálózatra, annak ezt a díjat meg kell fizetni.

Bízunk abban, hogy a tavasz folyamán nem lesz községünkben belvíz probléma, amint az elmúlt években jellemző volt ránk.

A képviselőtestület tárgyalta a községrendezési tervet első lépésben, amit lakossági fórumra fogunk majd bocsátani amikor megfelelő készültségben lesz.