Gazdálkodók figyelmébe!

Tiszabercel település falugazdásza Csepcsányi Zsolt a következőkre hívja fel a gazdálkodók figyelmét:

Megjelent az FVM 18/2005. (III.18.) rendelete, mely az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről rendelkezik.', 'Ennek értelmében az egységes területalapú támogatás mértéke a támogatás alapjául szolgáló terület hasznosítása után 86,21 euro/ha. A támogatás forintban kerül kifizetésre. A támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthatja be, aki a terület használója, s így a hasznosítással összefüggésben felmerülő költséget és kockázatot viseli.

A területalapú támogatás abban az esetben igényelhető, ha a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 ha-t. Amennyiben a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcelláknak el kell érniük, illetve meghaladniuk a 0,3 ha-t. Támogatás legalább 0,3 ha egybefüggő szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után, önállóan is igényelhető.

Ha a mezőgazdasági termelő támogatható területe nem éri el együttesen az 1 ha-t, de rendelkezik legalább 0,3 ha területtel és legalább 0,3 ha szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény összefüggő területtel, e területek után együttesen igényelhet támogatást. A támogatás igénylése alapjául szolgáló mezőgazdasági parcellákat a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltétel rendszerének megfelelő állapotban kell tartani.

A támogatási kérelmet 2005. május 11-ig kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

A kérelmet kizárólag csak az általa rendszeresített 2005. évi formanyomtatványon és az ahhoz mellékelt egyedi blokktérképeken lehet benyújtani.

A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a regisztrációs számot, ennek hiányában a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a regisztrációs szám igényléséhez szükséges kérelmet is. Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról 2005. június 11-ig igazolást állít ki és megküldi a mezőgazdásági termelő részére.

A támogatási kérelem 2005. május 31-ig módosítható az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított, az abban szereplő határidő betartása mellett. Információm szerint minden termelő időben, várhatóan postai úton megkapja az ez évi támogatás igénylőlap csomagot, mellette a tavaly igényelt blokktérképekkel együtt. Amennyiben a tavalyi évhez képest más blokktérképekre van szükség (új területek használata), azokat a térképeket külön meg kell igényelni.

Kérem a Tisztelt Termelőket keressenek ezen határidő előtt, ügyfélfogadási időben minden csütörtökön 9-12 óra között, a Teleházban további információért és segítségért!

Továbbiakban szeretném még felhívni a figyelmet a kormány 39/2005.(III.10.) rendeletére, mely az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól rendelkezik. A hitelprogram keretében hitelfelvételre jogosultak a regisztrációs számmal rendelkező mezőgazdasági tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások, illetve fiatal mezőgazdasági termelők.

A hitel mezőgazdasági termékek tárolását, a termelés fejlesztését szolgáló beruházásokra (állattenyésztés, növénytermesztés és kertészetet szolgáló építési beruházások, új erő- és munkagép, technológiai és informatikai fejlesztések, ültetvénytelepítési, öntözési, valamit meliorációs beruházások) továbbá a meglévő létesítmények korszerűsítése, ezen kívül a mezőgazdasági termelők által megvalósítandó, s a saját termelésű termékek feldolgozását, forgalmazását célzó beruházásoknak illetve a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházások céljaira vehető fel.

A hitelprogram keretében felvett hitelekhez kezességvállalás is kapcsolható. A hitelprogram keretében felvett hitel összege pályázónként legalább 5 millió forint. Maximum összege hitel céltól függően 50 millió forinttól 400 millió forint-ig terjedően lehet. Termelői szerveződések esetében max. 750 millió forint lehet. A hitel futamideje legfeljebb 15 év lehet, legfeljebb 2 éves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával. A hitel kamata nem haladhatja meg a mindenkori kamat megállapítás időpontjában érvényes 3 havi EURIBOR plussz legfeljebb 4 százalékpontot.

A hitel nyújtása forintban történik. A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmet fogadhatnak be, amelyeket a beruházás helye szerint területileg illetékes Földművelésügyi Hivatal előzetesen nyilvántartásba vett, s azt a tényt, valamint a hitelcéloknak való megfelelést a beérkezést követő 15 napon belül a hitel kérelmen igazolja. Ezen hitelprogram alapján felvenni kívánt hitelt a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv illetve AVOP pályázatokhoz is lehet kapcsolni.

Szeretném továbbá tájékoztatni a termelőket, hogy akik jogosultak, de még nem igényelték a 2004. évre a gázolaj jövedéki adó visszatérítését keressenek fel minél hamarabb, mivel az elvégzett munkaműveletek falugazdászi igazolása csak belátható időn belül lehetséges, az esetleges helyszíni ellenőrzés figyelembe vételével. Ezen kívül az őstermelői igazolvány érvényesítése is napirenden van.

Kérem forduljanak bizalommal hozzám, keressenek!
Csepcsányi Zsolt
falugazdász