KÖZMEGHALLGATÁS

Az Önkormányzati törvény, kötelezően írja elő a képviselőtestületnek, hogy évente egyszer közmeghallgatást tartson. 2006. február 27-én a Bessenyei György Általános Művelődési Központ Tornaterme adott otthont a „falugyűlésnek”.', 'A képviselőtestület tagjain kívül, a falu lakói közül mintegy 150 fő volt jelen a nyilvános eseményen. A közmeghallgatásra meghívást kapott Dr. Karakó László Országgyűlési képviselő, Gávavencsellő Nagyközség Polgármestere is, de sajnos nem tudott megjelenni, mivel Gávavencsellőn is közmeghallgatást tartottak ugyanebben az időpontban.

Papp János jegyző köszöntője után a Himnusz eléneklése követezett. Ezt követően a jegyző Úr felkérte Hajnal András polgármestert, hogy a meghívóban szereplő napirendek alapján, a közmeghallgatáson megjelenteket tájékoztassa.

Polgármester Úr elmondta, hogy valamennyi önkormányzati intézményünk 2005 évben is megfelelő szinten látta el a lakosság szolgálatát és dolgozott a lakosság szolgálatában. Az egészségügy terén az ügyelet bevezetése. Januártól Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Ibrány és Tiszabercel községek közösen oldják meg az orvosi ügyeletet.

Tiszabercelen az egészségügy mind személyi mind pedig tárgyi feltételekkel jól el van látva, ez elmondható mind az orvosi rendelőről, mind a fogorvosi ellátásról, valamint a védőnői ellátásról is. És természetesen ugyanez mondható el az egészségügyhöz tartozó idősek otthonáról. Településünkön mára már a vérvétel lehetősége is megoldódni látszik, hisz minden héten, kedden leveszik Tiszabercelen a vért és Ibrányba átviszik, és nem kell ezért a szolgáltatásért a tiszabercelieknek Ibrányba, utazni. Külön köszönet illeti Hegedűs Józsefet, aki ugyan nem egészségügyi dolgozó, mégis ő szokta minden kedden a vért Ibrányba szállítani.

A polgármester Úr azt is elmondta, hogy hosszú távon a következő képviselőtestületnek feladatának kell, hogy tekintse egy bentlakásos intézmény megépítését, az idős emberek részére. A jelenlegi öt gondozó színvonalas kulturális és egyéb műsorokat szerveznek, annak érdekében, hogy az idős emberek jól érezzék magukat az otthonban. A védőnői szolgálat épülete belülről az elmúlt évben felújításra került. A fogorvosi rendelő szolgáltatásaival is meg lehetünk elégedve, a két fogorvos igen jól végzi munkáját a lakosság szolgálatában.

Általános iskolai oktatás – óvodai oktatás, legnagyobb gondja a településnek. Tudjuk, hogy az alsó tagozatos gyerekek ingyenes étkeztetésben részesülnek, ez az igénybevételt megnövelte, s étkezőnek a megépítésére lenne szükség. Az elmúlt évben pályázat került beadásra, ami sajnos nem nyert. Ebben az évben ismét benyújtottuk, bízunk benne, hogy sikeres pályázatunk lesz.

Az óvodánál szükségessé válik a nyílászáróknak a cseréje. Erre azért van szükség, mert az iskolának kb. háromszoros a légtere, és a fűtési számlának pedig majdnem ugyanannyi, mint az óvodáé.

A polgármester Úr elmondta, hogy az elmúlt évben 33 pályázatot nyújtottunk be, ebből 25 pályázatunk volt sikeres, ezzel igyekszünk a községünkbe minél több pénzt idehozni. Két nagyobb és látványosabb felújításunk volt, az egyik a sportöltözőnek a teljes külső belső felújítása, vizesblokkjának a cseréje. A másik pedig egy új játszótérnek a felépítése, mely a gyerekek nagy örömére szolgál. Sajnos a sportöltözőnél nem mondhatjuk el, hogy sikeres és jól szereplő futballcsapatunk használja, de az idén több rendezvényünket tudjuk majd a sportpálya területén megoldani, így a május 1-jén megrendezésre kerülő majálist, illetve május 27-én megrendezésre kerülő megyei tűzoltó versenyt is.

A komp, és a túloldali feljáró felújítása az elmúlt évben megkezdődött, ha elkészül, már az EU-s igényeket is kielégíti. Továbbá EU-s előírás, hogy minden révátkelőnek rendelkeznie kell vizesblokkal, mert ennek hiányában az átkelő nem működhet. Bízunk benne, hogy sikeres pályázattal ez a probléma is megoldásra kerül.

A belvízhelyzetről is szólt a polgármester Úr. Községünkben is el kellett rendelni a belvízvédekezést január 1-től, illetve február közepétől. Szerencsére a belvíz, lakásokat nem, inkább csak mezőgazdasági területeket veszélyeztetett, de köszönhetően a tiszaberceli tűzoltó egyesület tagjainak, folyamatos szivattyúzással ez is megoldódott.

Tiszabercel község híres arról, hogy több civil szervezet van jelen és ezek a szervezetek jól működnek. Így a Modellező Klub, Tűzoltó Egyesület, Nyugdíjas Egyesület, Tiszabercelért Egyesület, Polgárőr Egyesület, Tiszamenti Lovasklub, „Híd a jövőbe” Egyesület, valamint 3 újonnan megalakult Egyesület: a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, az „Esélyek útja” Egyesület, valamint a bejegyzésre váró Szabadidő Egyesület.

Az éven felújításra kerül a Szabadság és Fő út. Jelenleg elbírálásra vár az a pályázat, melyből a Fő úttól keletre eső utak lennének felújítva, s kivétel csak a Zrínyi út képezne, de erre is pályázat kerül majd benyújtásra.

6 buszvárónak a készítése kezdődött el az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók mukája által. A buszvárók elhelyezésre kerülnek: a Vásártér út végén, a Vásártér úton lévő bolt elé, a Tiszagyöngye Étterem hátához, az óvoda elé, a szakmunkásképző elé és a Szabadság úton a réginek a helyére kerülne ki a hatodik buszváró.

Egy dologról még érdemes említést tenni: ez pedig a Bessenyei György Mg. Szakmunkásképzőnek a helyzete. Gondolom nagyon sokan hallottak róla Tiszabercelen, ami tény, megkezdődött a kollégium teljes felújítása. Május 1-től pedig, megkezdődik az oktatási intézmény felújítása is. Megyei intézményről van szó, ez azért fontos, mert több ember munkahelyéről van szó. A Megyei Művelődési Osztály vezetőjének elmondásából kiderül, hogy marad az intézmény, de hogy profilváltás lesz-e, azt még senki nem tudja, tehát itt dolgozóknak a munkahelyéről úgy néz ki nem lesz szó.

A polgármester beszámolóját követően számos hozzászólás szólt a település belvízelvezetésének kérdéséről. Itt elhangzott, hogy több éve próbálunk pályázatot nyerni arra, hogy a település belvízelvezetése zárt belvízelvezető csatornákkal megoldódjon. Sajnos arra, hogy folyókákat, árkokat építsünk, számos utca nem alkalmas, hiszen annyira keskenyek, hogy nem férnek el. S vagy járdát, vagy utat kell ezért megszüntetni. Ennek természetesen ezt a célt nem lehet alárendelni. Több olyan területről is szó esett, amely évek óta megoldatlan ebben a kérdésben. Sajnos többször előfordul az, hogy a lakosság követ el hibát, hiszen átfolyókat tömnek el, bejárókat csinálnak úgy, amelyek átereszeket nem tartalmaznak. Természetesen több esetben szakember vizsgálta meg a település e területeit. Akár a Szabadság és Rákóczi utca keresztezéséről van szó, akár más területekről, sajnos a szakemberek sem tudtak megoldást találni, csak abban az esetben, ha egy átfogó belvízmentesítési terv készül, és ez valósul meg. A megvalósítás viszont több millió Ft-ba kerül, erre pedig jelenleg nincs meg a megfelelő keret.

A hozzászólások alapján elmondható, hogy még mindig problémát jelent az illegális szemétlerakás. Ez érthetetlen, hisz településünkön már évek óta szervezetten működik a szemétszállítás, és mára a szelektív hulladékgyűjtés is megoldódni látszik.

Számos hozzászólás szólt továbbá az utak állapotáról. Az önkormányzat az éven felkészült sóval, kővel, homokkal, hogy a téli fagyokkal szembeszálljon. Volt egy olyan időszak, amikor (–20 fokban) sem só, sem kő, semmi nem oldotta fel a jeget az útról. Ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni, ha hideg van.

A vállalkozó előbb tolja a Fő utat, Szabadság utat, utána tud menni a többi részre. Amikor már letaposták, végigmegy rajta egy kocsi, akkor már vége, nem tud vele mit kezdeni. Valamennyien érezzük az idegrendszerünkön, zsebünkön, több mint egy hónapig nem engedett ki. A közútnak is az autópálya az első, utána az egy számjegyű utak, kétszámjegyű utak, városok, majd utána a kistelepülések utjai. Buszmegállót, emelkedőt takarítják.

Felvetésre került továbbá, hogy a reggeli órákban sok kóbor kutyával lehet találkozni az utcákon. Ezt a problémát a közmeghallgatás óta sikerült orvosolnunk, s a napokban három kutyát fogtak be, és szállítottak el a menhelyre.

A főiskolások, egyetemisták támogatása is felvetésre került. Településünkön minden felsőoktatási intézményben tanuló diák támogatásban részesül, melynek összege 5000Ft/hó, s melyet mindenki megigényelhet a polgármesteri hivatalban.

Munkahelyteremtéssel kapcsolatban tizenegynéhány fiatalnak adott az önkormányzat az elmúlt években Tiszabercelen. Ebben van pedagógus, önkormányzati, hivatali dolgozó és munka-tapasztalatszerző. Van közcélú, közhasznú, egyéb munkahelyteremtő pályázatok, ami 3-4-5 hónapra oldja meg ezeknek az embereknek a gondjait. Azok kerülhetnek be, akik álláskeresőként vannak nyilvántartva, önkormányzatnál szociális segélyesek, munkanélküliek. Itt van olyan szakmunkás, festő, lakatos, segédmunkás, belvízelvezetés, épület-felújítás stb.

OTP- bankautomata beszerelése is elhangzott javaslatként, mely után az önkormányzat megkereste az Otp igazgatóját. A tárgyalások jelenleg folyamatban vannak.

A falugyűlésen elhangzott a kisvonat megszüntetésének kérdése, illetve a buszjáratok gyakoriságának ösztönzése is, mely problémára még nem született megoldás. Az elhangzott hozzászólások után Humicskó József a „Híd a Jövőbe Egyesület” Elnöke köszönt mindenkit, néhány gondolatot mond a Takaros Porta mozgalomról és a 2005 évben legvirágosabb, legtakarosabb porta tulajdonosainak a táblát átadja.