Talajterhelési díjakról

Talán nem meglepő, lapunk hasábjain már említett hulladékgazdálkodás során a folyékony hulladékgazdálkodással is foglalkozunk néhány mondat erejéig, hiszen Tiszabercel egész területe a folyékony hulladék elszállítására alkalmas szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik.', 'Ugyanakkor többen vannak, akik ezt a szolgáltatást még mai napig nem veszik igénybe. A 2003. évi LXXXIX tv. vezeti be a talajterhelési díjat, amelyet annak a szennyvízkibocsátónak kell megfizetni, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

Ez elsősorban az alacsony kihasználtságú szennyvízrendszerek jobb kihasználását segíti el azzal együtt, hogy egy olyan fontos problémára kívánja a figyelmet fordítani, mint a szennyvízelhelyezés. Az érintett lakosság előtt nyilvánvalóvá kell válni, hogy a talajterhelési díj egy olyan adó, amelyért nem kap semmilyen szolgáltatást, míg a csatornadíj megfizetése ellenében elvezetik és megtisztítják a keletkezett szennyvizet, így nemcsak az ő problémája oldódik meg, de a környezeti terhelés mennyisége is csökken. A talajterhelési díj fokozatosan kerül bevezetésre 2009-ig öt év alatt, az összege 24 ft/m3 – ről indul és 120 ft/m3- re emelkedik 2009. évre.

talajterhelési díj az önkormányzat bevétele lesz, amelyet a talaj, valamint a felszínalatti víz mennyiségi és minőségi védelmére kell fordítania. Mindebből következik, hogy Tiszabercelen nem indokolt ma az, hogy bárki talajterhelési díjat fizessen, hiszen a közcsatornára ráköthet. A díj bevezetéséről az önkormányzat rendeletet fog alkotni, és minden olyan szennyvízkibocsátóval, magyarul tiszaberceli lakossal szemben kivetésre kerül, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára mindeddig nem kötött rá.