Ők búcsúztak és elmentek

„A szárny megnőtt,
üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecskék alkonyati szélnek
Ma szárnyat bont 34 diák”

Június 12-én bensőséges hangulatú ünnepségen búcsúztattuk a ballagó nyolcadikos diákokat, 17-én az évzárón minden diák kézbe vehette bizonyítványát.', 'Az elmúlt 10 hónap eseményei lehetőséget teremtettek arra, hogy mindenki képességének, tehetségének megfelelően tudja teljesíteni a számára nem mindig könnyű próbákat. Az iskola minden diákja számára biztosította a feltételeket az eredményes munkához.

Gondoskodott a jó munkahelyei légkörről, a követelmények révén a megfelelő terhelésről, az egyéni képességek kibontakoztatásáról, tehetséggondozásról, felzárkóztatásról, a csoportbontásról, művészeti nevelésről, gyógytestnevelési, logopédiai foglalkozásokról, pszichológiai és iskolaérettségi vizsgálatokról. Az egész évet átfogó rendezvények lehetőséget adtak mindenki számára a bemutatkozásra, az értelmi, érzelmi gyarapodásra. Mindehhez támogatást kaptunk a szülőktől, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jó osztályközösségek egymást segítő, inspiráló szerepét sem.

A tanév zárásakor jó szívvel emlékezhetünk rendezvényeinkre, az évfolyam legjobbja vetélkedősorozatra, a Bessenyei hét rendezvényeire a szívet, lelket melengető irodalmi és zenei élményekre, a sportsikerekre, a színházlátogatásokra, a budapesti kirándulásra az osztálydiszkókra és a közös tanulmányi kirándulásokra. A Mikulás, a Farsang és Gyermeknapi rendezvényekre.
Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat egész évi támogatásáért. Köszönöm mindazoknak, akik valamilyen formában hozzásegítették tanulóinkat céljaik eléréséhez és a felszabadult szórakozáshoz.

Teljesítmények a számok tükrében Iskolánk 228 tanulója közül 14 kitűnő, 10 jeles eredménnyel zárta az évet. A 19 elégtelenből 8 tanulónak van lehetősége javítani az augusztusi vizsgán, de ehhez a nyáron kemény, és kitartó munka szükséges! Nagyon magas az 1 főre jutó mulasztás! Az átlagosan 14 nap kiesés nagy hátrány a folyamatos felkészülésben, és ha ez még tetéződik a „hanyag” minősítéssel, szorgalommal? Az osztályok tanulmányi átlaga 2,7 és 3,9 között mozog. Jó lenne, ha a következő tanévben rendszeresebb szorgalmat tapasztalnánk a diákoknál, hiszen tudjuk, hogy a zseni 10% tehetség + 90% szorgalom eredménye. Tovább, tovább ...

Reméljük, hogy a leendő középiskolások jó útravalóval a tarsolyukban indulhatnak az újabb próbatételekre.
A 34 nyolcadikos diák közül 13-an gimnáziumban,
4-en szakközépiskolában
16-an szakmunkásképzőben folytatják tanulmányaikat. Az év végi záróvizsga előtti rendszerezés és a 8 év alatt szerzett értelmi és érzelmi gazdagodás segítse előmenetelüket! Az egész tantestület nevében kívánok sok sikert és sok-sok segítő barátot mindannyiuknak!

Sikerek Iskolánk tanulói ebben a tanévben is szép sikereket értek el különböző versenyeken. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik dicsőséget hoztak iskolánknak eredményeikkel.

Kedves Szülők!

Szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a közös munkánkhoz nyújtottak. Köszönjük aktív segítségüket a rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában.

Kedves Gyerekek!

Kívánok a szünidőben mindannyiótoknak felejthetetlen élményeket, kellemes és hasznos időtöltést, szép nyarat. Találkozunk szeptemberben!!

- László Antal -
igazgató