Meghívó jótékonysági estre

Szeretettel hívjuk 2013. április 13-án, szombaton 18:30 órától a Móricz Zsigmond Gimnázium Tiszaberceli Szakiskolájának ebédlőjébe

JÓTÉKONYSÁGI ESTRE!

Ünneplésünket segíti:
- fiatalok „Szeretünk Tiszabercel!” c. műsora
- ízletes disznótoros vacsora
- vacsorát követően tombola

Felhívás Gyerekeknek!

Vigyázz a természetre!

A tavaszi melegedő időben talán eszünkbe jut, hogy nemcsak mi, hanem a növények is szomjazhatnak. A szomjas növények pedig kiszáradnak, és nagyon könnyen lángra kaphatnak. Ugyanígy könnyen lángra kaphatnak a télen elhalt növények is.

Az erdő- és a kiszáradt mezők tűzének füstjével az embert mérgezi a levegőt, az utak mentén égő növényzet a közlekedést veszélyezteti, állatok pusztulhatnak el, a növények kihalnak.

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Gépjárműadó mentesség 2013. évi szabályai

A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. év január 1. napjától adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:

1. A szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által 2012. március 30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással.

Tájékoztató a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekövetkezendő fontosabb változásokról

2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Komi. rendelet tartalmazza.

Rangsorállítás a Tiszatér Leader Egyesületnél

2012.11.30.

A Tiszatér Leader Egyesület munkaszervezete a Mikrovállalkozások fejlesztése, illetve a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímekre beérkezett kérelmek szakmai értékelését lezárta, az MVH jóváhagyta.

Ennek köszönhetően elnökségünk november 27-i ülésén rangsort állított és ponthatárt állapított meg a két jogcímre benyújtott pályázatoknál.

Sajtótájékoztató

2012-11-09
Az UMVP 2007-2013 között kiskereskedelmi raktárépítési pályázatot nyertem (Görömbei Vilmosné e.v.) és az eddigi tevékenységem (közúti fuvarozás, kereskedelem) kiskereskedelmi tárolással, raktározással bővül. Várom új partnerek jelentkezését.

Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai

A jövő nemzedék Országgyűlési Biztosa „Az illegális hulladékégetéssel szembeni fellépés lehetőségeiről” című, 2011-ben készült állásfoglalásában ajánlást tett a Nemzeti Erőforrás Miniszternek arra, hogy a Belügyminiszterrel és a Vidékfejlesztési Miniszterrel együttműködésben a rendelkezésre álló eszközökkel ösztönözze a helyi önkormányzatokat a társadalmi tudatformálás, tájékoztatás eszközeinek alkalmazására, valamint szervezzen széles körű lakossági tájékoztató kampányt, amelyben felhívják az állampolgárok figyelmét az illegális hulladékégetés káros egészségügy

Kérdőív a kerékpározók tapasztalatairól

Az Állami Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzés során értékeli a kerékpárút beruházások eredményességét. Az elért eredményekről kérdőíves megkérdezés keretében kér véleményt az ellenőrzésre kiválasztott beruházások közelében élő lakosságtól is.

Miniszteri kitüntető díj Zsíros Antalné részére

ZSÍROS ANTALNÉ 2012. szeptember 21. napján a Parlamentben vehette át az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott IDŐSEKÉRT DÍJAT.
A díjhoz gratulálunk és a kitüntetett munkájához további sok sikert, erőt és egészséget kívánunk!