Tiszabercel Község Díszolgára cím átadása 2012

Tiszabercel község díszpolgára kitüntető díj adományozható annak a polgárnak, akinek életútjából, munkásságából kiderül, hogy azt a település gazdasági, szociális,kulturális, oktatási, és sport területének felvirágozására szentelte, s ezáltal a település lakosságának tisztelete és elismerése övezi.

Tiszabercelért Kitüntető Díj átadása 2012

Tiszabercelért kitüntető díj adományozható annak a polgárnak, aki a község gazdasági, kulturális, társadalmi, egészségügyi fejlődése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentősen hozzájárult a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához.

TISZABERCELI KULTURÁLIS NAPOK

TISZABERCEL, TISZA-PART
2012. augusztus 4. - augusztus 11.

Tiszabercelen ismét megrendezésre kerül 2012. augusztus 4. - augusztus 11. között a TISZABERCELI KULTURÁLIS NAPOK.

Programok:

Augusztus 4 . (szombat) - Gátszínház

Augusztus 5. (vasárnap) - Tisza-parti Ulti Party

Augusztus 7. (kedd) -Kisebbségi Nap

Rendbe tesszük a földtulajdont!

A Magyar Állam A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.) és annak módosításai értelmében átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét, ha a tulajdonos az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig benyújtja a körzeti földhivatalokhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően már csak saját költségen lehet a megosztást kérni.

BÍRSÁG HELYETT SEGÍTSÉG

A 2011. évi személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásának a határideje 2012. május 21-e.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága a 2011. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatban ügyféltalálkozók keretében segítséget kíván nyújtani azon minimálbér alatti jövedelemmel rendelkező magánszemélyek részére, akik bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget.

Országos tűzgyújtási tilalom

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter  2012. március 11-től  átmeneti időre . Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani.  A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint  a parlag- és gazégetésre is.

Tojásfa-állítás

Tiszabercel Község Önkormányzata, az Árpád Fejedelem Általános Iskola AMI és EPSZ  Tiszaberceli Tagintézménye, a Berczeli Ifjúsági és Kulturális Egyesület, valamint az Esélyek Útja Egyesület közös szervezésében megrendezésre kerülő II. Tojásfa avató ünnepségünkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Az ünnepség időpontja: 2012. április 4-én (szerda) 14:00 óra, helye Tiszabercel Község Polgármesteri Hivatalának udvara.

Beiratkozás az óvodába

Tiszabercel község óvodájába történő előjegyzés a 2012/2013-as nevelési évre a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 24. §. Törvény (1)-(5) alapján a gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
A felvétellel kapcsolatos előjegyzés Tiszabercel községben a következő időpontban történik:

2012. április 25-26. (kedd-szerda) 7.30–17.30 óráig,

Első osztályos tanulók beíratása

Értesítjük a szülőket, hogy a 2012/2013-as tanévre az ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK beíratása a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 6. § (1) (2) bekezdése alapján Tiszabercel községben a következő időpontokban történik:

2012. április 11-12. (szerda-csütörtök) 8.00–16.00 óráig
Pótbeíratás időpontja: 2012. április 18. (szerda)