Negyven. Se több se kevesebb.

Szavak, hangfoszlányok egy nemrég volt eseményről

Már megint emlegette: megszervezzük? Jó, majd ha kerek évforduló lesz! Most lesz. Megszervezzük? Hát persze! Mikor? Hol? Jó, legyen az iskolában! Megvannak a címek? Nem hagyunk ki senkit? Ja, hogy kell egy szervezőbizottság?

VI. Mezőgazdasági Napok a Szakiskolában

A rendezvényre érkezőket szalmabálából épített, nemzeti színű vászonnal és virággal feldíszített alak köszöntötte. Sok újdonság jelent meg a két napon. Április 29-én az elhangzott köszöntő után a tanulók szokásos műsorát a tiszaberceli asszonykórus és a mezőkeresztesi férfikórus követte. Mindhárom fellépő műsorát a közönség ütemes tapsa kísérte. Látványos volt a kórusok egyen öltözéke is.', 'A „VI. Tiszaberceli Mezőgazdasági Napokat” dr. Szilágyi Dénes a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

Berceli Lovasmajális eredményei

Megyei A és B kategóriás díjugrató verseny, 2005. május 8. Tiszabercel. Összesen 117 nevező között zajlottak a versenyek, több kategóriában.

Gazdálkodók figyelmébe!

Tiszabercel település falugazdásza Csepcsányi Zsolt a következőkre hívja fel a gazdálkodók figyelmét:

A Képviselőtestület házatájáról

A Képviselőtestület február 21-én tartotta idei második ülését közmeghallgatással egybekötve, melyről bővebben lapunk 3. oldalán olvashatnak. A testületi ülés első napirendjeként a községrendezési tervről tárgyaltak, amikor is a településfejlesztési koncepció került elfogadásra.', 'A testület Ürge László építészmérnököt bízta meg a települési főépítészi teendők elvégzésével. A rendezési terv véleményezésre a lakosság elé fog kerülni, várhatóan még az év első felében.

Gondolatok a hagyományőrzéshez

Manapság igen sokat lehet hallani és olvasni a különböző községi médiában arról, hogy milyen fontos a múlt ápolása, és hogy tegyünk lépéseket a település kulturális kincseinek összegyűjtésére és rendszerezésére. A tavalyi év elején Görömbeiné dr.

Falugyűlés

Február 21-én a Képviselőtestület ülését követően került sor a közmeghallgatásra, vagy ahogyan mindannyian ismerjük a Falugyűlésre. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Dr. karakó László országgyűlési képviselőnk is. A közmeghallgatás első részében Hajnal András polgármester tartott tájékoztatót, melynek részleteit olvashatják az alábbiakban. ', 'Többek között elmondta, hogy egy évvel ezelőtt már sejteni lehetett, hogy 2004 nem a nagy beruházások éve lesz.

Tiszaberceli közbiztonság

BŰNÜGYI KRÓNIKA 2004 Az Ibrányi Rendőrőrsön, Dr. Kató Simon r. őrnagy őrsparancsnoktól kapott tájékoztatás szerint községünkben 2004-ben 40 bűncselekmény elkövetése vált ismertté, 9-el több mint az azt megelőző évben. 5 személy elleni bűncselekmény, 10 közlekedési bűncselekmény, 4 köznyugalom elleni bűncselekmény, valamint 21 vagyon elleni bűncselekmény miatt indítottak nyomozást, folytattak büntetőeljárást. Ebből 29 esetben ismeretlen tettes ellen indult a nyomozás.

A Képviselőtestület házatájáról

Önkormányzati testületünk szeptember 27-én tartotta rendes ülését. Összesen 18 napirendi pontot tárgyalt ez alatt. Elsőként a Képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról és a polgármester két ülés között végzett munkájáról hangzott el beszámoló Hajnal András polgármester előadásában.', 'A napirend során külön kitért a komp üzemeltetésére, mert az új EU-s jogszabályok szerint a komp kötélvezetését át kell alakítani, s vagy 15 méter magasan, vagy pedig a Tisza medrében kell vezetni a kötelet.